tisdag 16 mars 2010

Jultomten och Jesus Kristus

Två världsberömda Föglösöner

Haddon Sundblom och Warner Sallman

Inför varje jul blir vi i olika tidningsartiklar påminda om de båda världsberömda Föglöättlingarna Haddon Sundblom och Warner Sallman. i Vasabladet av den 22 december detta år ingick en så gott som helsida om dem skriven av Lina Antman. 

Under en resa med Viking Lines Amorella fick jag i min hand en kundtidning där Haddon omnämndes som "svenskättlingen" och skaparen av den moderna jultomten. Detta är en sanning med modifikation emedan Haddon på fädernet är bördig från Föglö på Åland. Däremot var hans mor från Sverige.Coca Cola jultomten. Skapad av föglöättlingen Haddon Sundblom

I allmänhet kan man säga att Haddons verksamhet har fått större utrymme medan Warners har fått en mera undanskymd roll. Eftersom julen firas till minne av Kristi födelse dock "inbäddad" i gammal nordisk folktro vill jag berätta lite om Warner Sallman som skaparen av den berömda Kristusbilden " The Head of Christ". Uppgifterna har jag tagit från nätet samt från Sanct Olof av år 1973, där fil. lic. Frank Blomfelt skrivit en förtjänstfull artikel om Warners verksamhet. Artikelns rubrik har dock ett trykfel. Där står att Warners dödsår skulle varit 1958 vilket skall vara 1968.

Warner föddes i Chicago den 30 april år 1892. Hans far var utvandrad från Föglö Bråttö och hans mor Kristina Larssson utvandrade från Värmland år 1886. 

Den åländska släkten går under namnet Sällman / Sellman, alltsedan 1700-talet. Fadern Elias utvandrade till Amerika år 1886. En bror till honom utvandrade redan 1880 medan den tredje brodern stannade hemma. Fadern var konstnärlig och hade egen ateljé. Sonen Warner fick en mera formell konstnärlig skolning. 

År 1916 gifte sig Warner med Elin Andersson bördig från Sverige, Värmland. 

Efter en del turer i reklamteknarbranschen blev han så småningom sin egen som självständigt arbetande konstnär. 

Så en dag blir han inkallad av en rektor för ett teologiskt institut i Chicago. Budskapet var: Vi behöver en bild av en manlig Kristus emedan alla tidigare bilder är för feminina och jag hoppas att ni vill ge oss en sådan framställning en dag. 

Warner börjar då vintern 1924 tekna på det porträtt som senare skulle visa sig bli den berömda Kristusbilden. Det tog ända till 1933 förrän tekningen blir vidare känd. Man hade gjort en elevundeersökning vid ett teologiskt institut och bland alla kända Kristusbilder man kände till valde man ut Warners som den bästa. 

Nu började kopior produceras av tekningen och vid 1940-talets ingång ville man även ha bilden som oljemålning. Nu målar Warner det porträtt som skulle bli känt som "The Head of Christ". Tavlan blir oerhört efterfrågad i alla amerikanska hem och upplagorna steg hela tiden. Warner målar därefter 18 bilder i en hel serie ur Kristi liv och gärning. 

Bland ett otal träffar på nätet har jag hittat följande berättelse om uppkomsten till tavlan: Vintern 1924 arbetar Warner som praktiserande art director för ett månadsmagazin. Februarinumret skulle ha en speiell prägel av ungdomn och kraft. Under många kvällar kämpade han med det bärande temat dock utan resultat. Kvällen före deadline går han till sängs även då utan resultat. Just insomnad vaknar han med en vision och ser så bilden klart framför sig. Efter några snabba skisser med kolpennan går han på nytt till sängs. På morgonen slutför han arbetet och den fantastiska målningen var född. 
Här bilden som åländskt frimärke

Denna bild har spridits i över 600 miljoner exemplar. Massor av minitavlor medföljde de Amerikanska soldaterna under andra världskriget. 

Ja, en ödets nyck har åstadkommit att två föglösöner har nått världsberömmelse med, kan man säga, julens budskap. Kristus som föddes i ett stall i Betlehem och Santa Claus som Coca Colas jultomte. Bådas fäder utvandrade från Ålands Föglö nästan samtidigt. Bådas mödrar är bördiga från Sverige. Sönerna växte upp i Chicago och gör karriär nästan samtidigt och ger världen två berömda bildserier. De avlider i Chicago bara med några års mellanrum. 

Är det då rätt av oss ålänningar att kalla dem "ålandsättlingar" och bli sura om någon kallar dem "svenskättlingar? Är det mera värt att vara berömd på fädernet än på mödernet? Warners far var ju dokunmenterat konstnärlig men kanske Haddons mor var bärare av detsamma.


Warner Sallman, bördig från Föglö Åland
Uppdaterat den 16 februari år 2013

Johan Granlund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar