söndag 13 oktober 2019

De tre klockorna i Mariehamns kyrka


Mariehamns Sankt Görans kyrka


I Mariehamns kyrkas torn finns tre kyrkklockor. Alla har de sin egen historia, den ena sällsammare än den andra.
Som många vet så grundades Mariehamns församling år 1905 men det skulle dröja ända fram till år 1927 innan man fick en egen kyrka. Tidigare fick man lov att uppsöka Jomala kyrka eller gå till Betaniaförsamlingen.

Kyrkans klockor är av olika ålder och storlek. Den minsta är den s.k. Skarpansklockan, den mellersta är skänkt av makarna Troberg de som även betalat hela kyrkbygget, och den största är en gåva av Ålandsvänner i Jämtlands Sunne.I samband med kyrkans invigning fanns i de Finländska tidningarna referat ifrån händelsen och i Hufvudstadsbladet av den 11 december 1927 läser vi om klockorna i en artikel signerad
Valter Sjöblom.


I tornet finns tre klockor vilka samtliga är gåvor till församlingen. Makarna Troberg, de frikostiga donatorerna, som skänkt pengarna för vilken kyrkan uppförts, hava även förärat en av klockorna. Den gamla och välkända klockgjutarfirman K.G.M. Bergholtz i Stockholm har gjutit den.
Trobergsklockan
På klockan finns följande inskription: denna klocka liksom Mariehamns kyrka är år 1926 skänkt av
Sjöfartsrådet August Mathias Troberg och dennes maka Johanna Margareta.
På klockans ena sida en text ur Psaltaren.Jämtlandsklockan

Kyrkoherden i Sunne Jämtland, pastor Gustaf Eriksson som äger många vänner såväl på Åland som i Sverige ställde sig i spetsen för en insamling den där lämnat så gott resultat att den stora klockan kunna gjutas.
Inskription på klockans ena sida: Till Mariehamns kyrka från Ålandsvänner i Jämtland år 1927.
SOLI DEO GLORIA

På dess andra sida en text ur Psaltaren.
Även denna klocka är gjuten hos K.G.M. Bergholtz i StockholmSkarpansklockan
Bild ur Åbo Underrättelser

i Åbo Underrättelser kan vi läsa den osannolika händelsen om hur det gick till då direktör
Matti Ingman fick se klockan i White Towern  i London och hur han fick den därifrån till Åland.

Skarpansklockan är en dyrgrip av historiskt intresse. Då ryssarna i tiden uppförde fästningsverken vid Bomarsund och sedermera därstädes förlade militär, uppstod vid fästningen en liten köping benämnd "Skarpans". De flesta av invånarna, som utgjordes av officerarna och deras familjer, handlanden och hantverkare, tillhörde den grekiskkatolska trosbekännelsen. De hade sin egen kyrka. men också många lutheraner funnos på platsen. Även den lutherska församlingen umgicks med planer att bygga en kyrka med torn och klockor. Dessa avsikter blev dock aldrig förverkligade. Fästningen Bomarsund förstördes. En kyrkklocka hade lutheranerna i Skarpans likväl redan hunnit anskaffa. Den föll nu som krigsbyte i engelsmännens händer och fördes jämte tre ryska klockor av amiral Plumridge till England där de sedan bland andra troféer förvarades i Towern. Där föll den en dag den i London sedan många år bosatte finländaren direktör Matti Ingman i ögonen. Herr Ingman som under sin verksamhet i England haft mycket att göra med åländska sjömän och därvid lär sig sätta värde på ålänningarna beslöt att göra ett försök att åt Åland återförvärva Skarpansklockan och så satte ha igång sin aktion.


Åbo Underrättelser av den 27 september år 1925

Direktör Ingman författar då ett känslofyllt brev den 2 november år 1921 till dåvarande brittiske premiärministern David Lloyd George, med en vördsam anhållan om Skarpansklockans återlämnande till Åland men denne lät sig icke bevekas och saken förföll. I svaret framgick att Towern har ej för sed att återlämna erövrade troféer.

Ingman bidade nu sin tid och då en ny premiärminister tillträdde, Stanley Baldwin, sände han in en ny ansökan och bifogade de gamla handlingarna. Nu fick han ett jakande svar, klockan kan återsändas. Detta var mycket sensationellt.


Skarpansklockan tas ned ifrån Towern

Vi skall se vad direktör Ingman själv berättade om återsändandet.

- Nu var arbetet med att få ned klockan igång. jag anlitade fyra man för arbetet. Klockan plockades ned och ute på gatan väntade en lastbil. Klockan hade förts till en dörr men mitt österbottniska timmermansöga, (direktör Ingman var Vöråbo) såg att dörrhålet var för smalt så vi måste forsla in klockan till en annan dörr och nu kunde den tas ut. Vid avfärden höll jag ett litet tal där jag bl.a. framhöll: klockan kommer att ljuda, ringa in fred och god vilja bland människorna på Åland. Må dess hemfärd bli lycklig!

I artikeln finns följande redogörelse angående klockans hemfärd:
När F.Å.A:s "Castor" i lördags avgick från London med Åbo som mål hade den i sin last Skarpans kyrkklocka som nu skall återföras till Åland.

Enligt uppgifter i Åbo Underrättelser av den 27.9.1925 skulle klockan sändas med ångaren Leda till Åbo, för att sedan med skärgårdsbåten Delet överföras till Åland.
I samma artikel berättar direktör L. Ingman att en engelsk "sjöbjörn" kontaktat honom i ärendet och berättat att han var med i Bomarsund då klockan bortfördes till England, och att han skulle motsagt sig detta.

I Hufvudstadsbladet av den 26.9. 1925 överlämnades klockan till direktör L. Ingman och sändes den 19 september 1925 till Finland med ångaren Leda. Adressaten skulle varit landshövdingen på Åland L.W. Fagerlund.
Direktör Ingman berättar att klockan saknade kläpp och enligt museets uppgifter fanns den inte på klockan då den anlände till London.

Det verkar finnas olika uppgifter om vilket fartyg som användes för klockans hemfärd.
I Västra Finland av den 29.9.1925
När F.Å.A:s "Castor" i lördags avgick från London med Åbo som mål förde den ombord klockan från Skarpans fästningskyrka som nu, efter att i 70 år varit engelskt krigsbyte, återbördas till åländsk bygd.


För att få mig en titt på hur klockorna har det i Mariehamns kyrkas torn tog jag kontakt med församlingens kyrkovaktmästeri och talade med André Lindholm och som ciceron fick jag Toni Högback. Vi letade oss upp på kyrkans vind och gick längs med den för att sedan nå tornet. Därifrån ett antal steg och så fram till klockorna.

Jag frågar så Toni, hur är det måste ni springa upp i tornet stup i kvarten för varje ringning?
- Nej säger han, allt sköts numera elektroniskt och är färdigt inställt. Det är bara kyrkans urverk som dras upp manuellt.

Ahaa! Men frågar jag André; Ibland hör man alla klockor på en gång, ding dong dung, och ibland den mellersta och ibland endast den lilla, vad har ni för system för detta?

- Ja, det är så att till högmässa spelar alla i tur och ordning. klockan tio lilla, halv elva mellan och till elva alla klockor.
- Vid begravning ringer först mellanklockan och sedan alla för att vid utgång ringer mellanklockan.

Men vid själaringning, hur ringer ni då?

- Själaringning görs då någon medlem i församlingen dött och det görs klockan elva oberoende av dag. Är det då en man som dött ringer stora klockan, en kvinna mellanklockan och då ett barn avlidit ringer lilla klockan.


På kyrkans södra sida finner man denna kopparplatta.
Kyrkans donator Sjöfartsrådet August Troberg och hans maka Johanna.

Makarna Troberg.

Längst bak i kyrkan, i ett rum för undansatta saker, ser man porträtten av makarna Troberg.
Dessa porträtt kan endast ses av personalen.
Jag anser att de bör få en mera synlig plats. Antingen i kyrkan eller i församlingshuset.


Ringt i Godby den 13 oktober år 2019

Johan G. Granlund


söndag 22 september 2019

Matts Dreijer och BirkamysterietKalkstenskorset i Sunds kyrka på Åland.

Numera insatt i Sunds kyrka i mittgången under de två mäktiga valven.
Korset hade "i alla tider" stått några meter söder om vapenhuset, gällande för att varit kyrkobyggnadsmästaren Mårten Clas gravkors.


Sunds kyrkas vapenhusingång och här står den avbrutna korsfoten ännu kvar.
Kalkstenskorset avbröts söndagen den 22 maj år 1921 då en släckningsbil backade på korset.
Korset stod därefter lutad emot den avbrutna delen fram till år 1950 då det fördes till Ålands museum i Mariehamn.


Sunds kyrka efter branden år 1921 fotograferad av mejeristen på Vivasteby mejeri Anselm Sjöblad.
Enligt tidningsreferat var det faktiskt Sjöblad som räddade orgeln ifrån brand och vattenskador.Professor Matts Dreijer.
Pärmbild från boken Genom livets snårskog.


Sundskorset skulle ha stått på sin ordinarie plats som det gjort i hundratals år om inte denne man skulle fått syn på det år 1949. I över fyrtio år ja ända fram till sin död den 14 april år 1998 hävdade han att han funnit ärkebiskopen och missionären Wenni/Unnis grav invid Sunds kyrka.Tidningen Åland den 21 februari 1981

Han skulle i ett otal tidningsartiklar, böcker och publikationer med emfas hävda sina teorier. Han blev aldrig svarslös. Med sitt enorma minne, intelligens, briljans och kvicktänkthet låg han alltid i framkant. Hans talegåva var enorm. Jag hade vid ett par tillfällen förmånen att få lyssna till hans talekonst. Rösten var inte sjungande och livlig, nej den kom som ett åskmuller djupt nedifrån bassträngarna men åtminstone jag njöt av det jag fick höra. Han kunde även blanda allvarliga spörsmål med lekfull ironi helt i linje med vad en god talare skall göra.

Då man läser hans memoarer slås man av hans märkliga och helt fantastiska levnadsbana. Ett barfotabarn, dels uppvuxen på Runö i Estland dels i den lilla unga staden Mariehamn. Han beskriver sin fattigdom som fick mig nästan att röras till tårar. Huru han en jul inte fick en endaste julklapp och en annan jul en träleksakshäst som efter helgen inpackades för att ges igen nästa jul.

Matts hustru Ruth och hans faster Lydia som efter moderns död tog hand om honom i Mariehamn på Åland.

I lyriska ordalag beskriver han sin uppväxt i Mariehamn där han fick slå sig in med knytnävarna i pojkhögen för att bli accepterad, han var ju en invandrare och främmande fågel i början. Huru han redan i unga år kände fosterlandskärleken till Åland och sedermera till Finland och deltog i bådas frigörelsekamp. Längre fram i tiden i landets försvarskamp.

Matts som gruppchef för Skärgårdens Frikårs III kompaniMatts som finsk marinsoldat år 1921

Huru han vid sidan av sitt arbete som kontorsanställd i Helsingfors studerade på kvällarna för att uppnå examen med sikte på en lärartjänst i Ålands Lyceum. Att det inte gick som han tänkte sig med det utan han blev sedermera verkställande direktör för det unga mejericentralandelslaget vi i dag känner som Ålands Centralandelslag, ÅCA. Där började han från noll och byggde upp företaget så att då han avgick stod det på många starka ben.

Han skulle utnämnas till Ålands landskapsarkeolog och resten är historia. Matts Dreijer var även tillika ombudsman för Ålands Handelskammare och som sådan hade han som spindeln i nätet varit med om uppstart för de flesta åländska affärsunder. Ja han startade även upp det åländska laxfisket. Så klart var han en av idékläckarna och namngivare för rederiundret Vikinglinjen.

Matts firar sin professorstitel år 1969 med middag tillsammans med höga åländska dignitärer.
Alla ovanstående svartvita fotografier tagna ur boken Genom livets snårskog

På den åländska politikens estrad stod han även och kunde på nära håll följa med maktspelet då de stora elefanterna dansade och han hade ett finger med i de flesta stora politiska bataljerna vi haft på Åland under det förra seklet.
Detta är bara ett litet axplock av vad jag antecknade vi genomläsning av "Genom livets snårskog".
Men vi skall återgå till ämnet för denna bloggartikel, Sunds kalkstenskors och biskop Wenni/Unni.

I boken Det åländska samhället av Kurt Lindh läser vi följande:
Hösten 1949 upptäckte landskapsarkeologen Matts Dreijer en runinskift på ett ålderdomligt kalkstenskors vid Sunds kyrka. Han tolkade runorna som Vini E (piscopus). En annan namnform för Wenni är Unni. Dreijer var övertygad om att han funnit ärkebiskop Unnis gravkors. Dreijer lyckades få över Sveriges kanske främsta runexpert docent Sven B.F. Jansson, kallad "Run-Janne" för att bekräfta fyndet. Jansson påstod till Dreijers stora missräkning att inga runor fanns på stenen.

I boken Åländsk odling av år 1956 finns en artikel av Matts Dreijer benämnd Sundskorset.

I februari år 1950 utför så en svensk runolog Sven B.F. Jansson på uppdrag av riksantikvarie Martin Olsson en granskning av ristningarna på Sundskorset. Efter granskningen förklarar han att det inte fanns några runor på korset. Han fastställer även korsets ålder varande från 12-1300 talet och nämnde om att det finns flera liknande kors i Sverige.
Jansson var nonchalant och lämnade inte ens en rapport till Dreijer efter sin undersökning. Han hade dessutom vid besiktningen förfarit oförståndigt och i sin behandling av stenkorset närapå förstört runorna. Då ingen rapport inkom inom en månad vände sig Dreijer till riksantikvarie Martin Olsson med begäran om rapport vilken inkom några dagar senare där det framgick att:

Jag har granskat de ristningar, som finnas på ett kors från Sunds kyrka, Åland. Därvid kunde jag konstatera att den förmodade runristningen inte existerade. Inga runor finnas på korset.
Någon lista på liknande kors medföljde inte.

I en inlaga till tidningen Dagens Nyheter skriver Jansson att:

Det finns vissa ornament på det funna stenkorset, men runor är det ej och allt tyder på att korset är av betydligt senare datum är tiden för biskop Unnis död. Jag avrådde också vid samtal med såväl herr Dreijer själv som landskapets ledande män på det bestämdaste från något offentliggörande av hypotesen och hade hoppats att saken var avstyrd. Var finns på Åland lämningar efter en plats av Birkas storlek och vad skulle i så fall det svenska Birka vara? Alla fynden på Björkö!

Sven B.F. Jansson var alltså den första att förkasta Dreijers teori. Han var den första som kastade tärningen och många skulle följa honom under årens lopp. Redan i inledningen av detta drama skönjer man orsaken. Den storsvenska drömmen och fantasin om ett gammalt Vikingarike får inte rubbas och där ingår teorin om att Mälarön Björkö var huvudkvarteret för denna storhet.

Vilken fräckhet denne man Sven B.F. Jansson visade då han varnade de åländska myndigheterna för att offentliggöra Dreijers hypotes!Sven B.F. Jansson även kallad Run-Janne
Född år 1906 död år 1987

Var en svensk runforskare och huvudförfattare till mastodontverket Sveriges runinskrifter.
Antikvarie vid Riksantikvarieämbetet 1947-1955.
Professor i runologi vid Stockholms universitet 1955-1966.
Riksantikvarie 1966-1972
Uppgifterna och fotografiet ifrån Wikipedia

I eftermälet om honom står att läsa: Närhelst det rapporterades att någon upptäckt en runinskrift på en sten eller en häll, dröjde det inte länge innan Run-Janne var på plats och inspekterade fyndet. I Sveriges Radio var han ofta en förekommande föreläsare om runor. Han hade ett stort mått av humor när han berättade om inskrifterna som han tolkat och om roliga ortsbor som han träffat i samband med fynden. Han kunde konsten att popularisera sin vetenskap och göra den känd bland en större allmänhet. Därigenom stimulerade han allmänheten att i ökad utsträckning rapportera sina fynd. Janssons kunskaper om vikingatid och tidig medeltid sträckte sej också långt utanför Norden. Han bidrog med en initierad och engagerande översikt över hela forngermanska litteraturen både heden och kristen.

Jag känner en stor förvåning då jag läser detta. Varför bar han sig så oengagerat åt då han besökte Åland? Ingenting av ovanstående presenterade han på sin Ålandsinspektion! Han lär ju ha dunkat med en klubba för att pressa ned en pappmatris i den just uppblötta kalkstenen som just hade blötts för att rengöras. Det fanns stor risk för att kanterna skulle spruckit sönder och han hade förstört runorna. Att dessutom obstruera och vägra sända Dreijer sin rapport med bifogad lista på de stora antal motsvarande kors i Sverige är förvånande.

Bombardemanget skulle så fortsätta, nu från ett annat håll.
I Historisk Tidskrift N:o 3 av år 1955 anmäler signaturen J. Lgn (e.o. arkivarien Jan Liedgren) Johannes Sundwalls utgåva av Ålands medeltidsurkunder, häfte I. Anmälan avslutas med följande bittra ord:

Det bör påpekas, att denna första del av Ålands urkundssamling har  EN VANPRYDANDE FLÄCK, i det att Sundskorset har medtagits bland avbildningarna. Den därstädes återgivna sensationella tolkningen som M. Dreijer har gjort av ristningen på övre korsarmen är som S.B.F. Jansson har påpekat, helt förfelad.

Nedgörande kritik kommer även ifrån öster, från riket. Efter att Dreijer publicerat sin bok Det åländska folkets historia I:I å 1979 anmäldes den i Historian Aikakauskirja av Pekka Suvanto. Denne nedvärderade i stort sett allt vad han skrivit om Ålands historia.

Ännu kärvare var det omdöme Jarl Gallén fäller i Finsk Tidskrift 1982:3. Dreijer skriver att min skildring av de danska korstågen till Finland hade råkat ut för en "vredesexplosion".

Även från åländskt håll kommer lokal kritik. En anonym insändare nedgör Dreijers åsikter och en föreståndare för landskapets forskningsarkiv tyckte att han "inbillade sig" vissa saker.I maj 1951 gräver så Matts Dreijer ut graven men finner den så gott som tom. Under stenpackningen kan förnimmas resterna av en i stort sett förmultnad kista, lår. Kvar fanns några spikar. Invid och under låg tre ryggrader och benfragment. Han anser den vara plundrad som ofta stormansgravar var ifrån den tiden.
Matts Dreijers skiss över gravens utgrävning och intill åskådliggjord hednagrav med bautasten.
Gravskicket är kristet för korsgraven men ansluter till ett hednisk inhemsk där båda har en stenpackning ovan kistan i den kristna graven och ovan urnan i en hednisk grav.

Så här efteråt kan man tycka att några föremål borde tagits upp för senare tids möjligheter att göra undersökningar. Man frågar sig var huvudskallarna var, dessa brukar ju alltid återfinnas i en grav. Att dessa saknas skulle stöda Dreijers tanke om likplundring där man inte endast stal textilier och värdeförmål.
I dag kunde DNA ifrån benmaterial jämföras med motsvarande i det återfunna huvudet som finns i korgraven i S.t Peterskyrkan i Bremen där man funnit biskop Wennis gravplats.

Bakgrunden är den att enligt Adam av Bremen avskiljdes Unnis huvud från kroppen och fördes till Bremen och kroppen begravdes i Birka där han dog på sin missionsresa.


Petersdomen i Bremen, i mitten biskop Wennis grav där man vid utgrävning på 1970-talet funnit hans huvud. Man kan se den lilla gravmarkeringen som nr. 66
Bild ur boken Väster om Skiftet.

Tiden gick och Matts Dreijer fick av goda vänner ryktesvis höra att "kanske det var magister Dreijer själv som ristat runorna"?

Men så händer något sensationellt. Sommaren 1964 görs utgrävningar på ett område invid Kastelholms slott under ledning av professor Ella Kivikoski. I grävarlaget finns en ung ålänning,
Kurt Weber, som en dag i en paus sitter invid bodarna på Jan-Karlsgårdens friluftsmuseum och säges det, äter en glass.


Här invid stolpbodarna sitter Kurt Weber och nedanför hans fötter ser han någonting som liknar runor.


Runorna i närbild, nytvättade.

Kort efter detta fynd inträder en annan potentat in på scenen.

Tidningen Åland av den 24 augusti år 1968

Professor Ivar Lindqvist konstaterar
Runkorset i Sund är äkta
Tidningens rubrik "Åland ÄR Birka

Runskriften på kalkkorset vid Sunds kyrka är utan tvekan äkta! Det råder inga tvivelsmål om att runtexten bör utläsas som Wenni, en ärkebiskop i Hamburg på niohundratalet.
Till dessa resultat kom runexperten professor Ivar Lindqvist från Lund i går.

- Den logiska slutledningen av dessa fakta är att teorin om att ärkebiskop Wenni är begraven på Åland är sann, konstaterar landskapsarkeolog Matts Dreijer.

Bildens undertext: Med en liten pennkniv krafsade professor Ivar Lindqvist en av runorna vid Jan Karlsgården ren från lava. Runkopiorna är troligen inhackade på 16-hundratalet kunde han konstatera
Foto Jan-Erik Wiik


Dreijers Birkateori får stöd av runor

På klippan bakom vandrarhemmet vid Jan Karlsgården finns en inskrift inhackad i berget. Det är runskrift. men inte äkta. Skriften är en noggrann kopia av de runskrift som finns på ett kalkkors vid Sunds kyrka. Texten VINI . I mellan N och det andra I:et finns ett petruskors. Mellan de båda sista I:en finns en punkt som markerar att ett nytt ord börjar. Det är min fulla övertygelse att runskriften på kalkkorset är äkta säger professor Ivar Lindqvist. Jag anser det också fullkomligt klart att skriften på berget vid Jan Karlsgården är en exakt kopia av texten på korset. Kopian är något större än originalet av texten på korset.
På 900-talet innehades den kyrkliga överhögheten i Norden av ärkebiskop Wenni i Hamburg. Enligt samtida hällskrifter skulle biskopen dött och blivit begraven i Skytien. Detta Skytien har senare antagits vara Birka. Biskopens huvud saltades in och fördes till Petruskatedralen i Bremen där det begrovs skilt från kroppen. Landskapsarkeolog Dreijer har hävdat att detta Birka som talas om möjligen kan ha varit Åland. Ärkebiskopen skulle ha blivit begravd här. Om denna teori håller streck skulle det betyda att Åland kopplades samman med det äldsta kända datumet i Nordens historia, 17 september 936. Ett datum som nämnes i samtida skrifter i samband med ärkebiskopens död.

- Det råder ingen tvekan om att runskriften bör tydas som Wenni. Det är min fasta övertygelse sedan jag sett både en kopia och originalet säger professor Lindqvist.

-Kopian vid Jan Karlsgården har kommit till tidigast för 500 år sedan och senast för 200 år sedan förklarar professorn. Personligen förmodar jag att någon hade hackat dit texten någon gång på 1600-talet. Exakt kan man aldrig avgöra åldern på sådana här inskrifter. Man får lita på sin erfarenhet.

Landskapsarkeolog Dreijer har en teori om hur kopian har kommit till. Han antar att ärkebiskopen begravdes i närheten av den plats där nu kopian finns. Kalkkorset kom dock i vägen för ett vägbygge och måste flyttas. Liknande flyttningar har skett i Norge. Då man flyttade korset ville man dock utmärka platsen för framtiden och knackade då in en kopia av den ursprungliga texten i klippan. Teorin logisk.

- Professor Lindqvists resultat bara ökar indicierna för att min teori om att ärkebiskop Wenni är begraven på Åland är sann, konstaterar landskapsarkeologen belåtet.

- Den logiska följden av att runskriften har tytts som Wenni är ju att han verkligen är begraven här och att det Birka som nämns i skrifterna inte är något annat än Åland. men... Men ännu återstår ett men. Det kan tänkas att kalkkorset har flyttats till Åland från någon annan plats efter det att ärkebiskopen begravdes.

Professor Lindqvist medger att det är möjligt, men han vill inte uttala sig om hur sannolikt det är.

- Jag är bara runkännare. jag kan inte ta ståndpunkt i den frågan.

Jan-Erik Wiik


Bildtexter
Kopian vid Jan Karlsgården är synnerligen skickligt gjord.....
något större än originalet på kalkkorset. Professsor Lindqvist har satt färg i runorna för att de skall framträda tydligare.I publikationen Åländsk Odling av år 1968 finns en artikel av den svenske runexperten Ivar Lindquist

Nya rön om ett par runristningar.

Av professorn i arkeologi vid Helsingfors universitet Ella Kivikoski, av min lundakollega professsor Gerhard Hafström och av Ålands museums föreståndare Matts Dreijer har jag blivit anmodad att företaga en förutsättningslös undersökning av några rätt korta lineära ristningar, som har blivit påträffade, den ena invid Sunds kyrka och den andra ca tre kilometer därifrån invid Kastelholms slott båda belägna i Sunds tridung för att tala på medeltidssvenska. Det är helt klart att de båda formellt står varandra så nära att den ena är den andras kopia ehuru formatet är olika. Den dominerande frågan är den: är det runskrift eller ej? Och därnäst: hur förhåller det sig med det egendomliga kopierandet?

Mitt vetenskapliga uppdrag, som i första hand gick ut på att söka fastställa om det rörde sig om runor eller ej blev utfört den 22 augusti (1968) gynnat av gott väder, sol från molnfri himmel. Jag hade tidigare satt mig in i problematiken och det gällde för mig att ta upp en granskning av de två originalen såvitt möjligt utan förutfattad mening och därvid utnyttja min erfarenhet som runforskare Jag lägger då fram mina iakttagelser i det som här följer.

Som sagt är det märkliga med utgångsläget det att endera ristningen uppenbarligen är en replik av den andra. Vilkendera som är det ena och vilkendera som är det andra skall bli avgjort genom iakttagelser av mig på plats.

Genom att skrapa första runan ren från lavvegetation med en fickkniv och en rotborste och tillika angränsande yta av hällen, kunde jag uppleva sensationen att varsebliva runristarens teknik, genom en solens belysningseffekt kunde jag på u-ets nedåt löpande linjer iakttaga en nytida ciselörs serie av slag i stenen. Denna effekt var jag angelägen att låta fotografen skyndsamt fixera medan solen ännu stod förmånligt.

För mig är det härefter klart att ristningen som illuderar på runskrift, icke är en vår tids förfalskning och att den å andra sidan är åstadkommen efter den klassiska runstenstiden ty denna karakteriseras av släta finslipade linjer.

Det ser ut till att Kastelholmsristningen är kopian.

Det gäller att komma på den man mellan åren 1320-1720 som kan tänkas vara upphovsmannen till den i varje fall enastående kopian i fast häll.

I mitt detektivarbete som tog sin början i Lund före min resa till originalet letade jag fram en serie runstensavbildningar av Johannes Bures hand.

Skulle det kunna vara så att den i berget insatta  ristningen hör samman med Gustav Adolfs och hovets vistelse på Kastelholms slott år 1622 efter konungens återkomst från fälttåget i Livland?
( enligt uppgifter skulle Johannes Bureus medföljt hovet under resan och under två månader funnits på Kastelholms slott)

(Jag har fått fram Johannes Bureus lista där han i sin dagbok antecknar kronologiskt de platser han besökt och när men jag kan inte finna att han skulle varit på Åland och här hittat och noterat kalkstenskorset. Kanske han inte noterade runor på andra föremål bara för runor på granitstenar i denna lista).


Kalkstenskorset
I korthet sagt är min tro den: Sveriges förste riksantikvarie har i stenskrift uttryckt sin mening att ristningen i Sunds kyrkas gamla stenkors är i runskrift. Med andra ord, Bure är den förste i nutid att vetenskapligt bestämma Sund-ristningen som runor.

( Nu kommer Lindquist med en intressant pik till runolog Jansson. Han berömmer Dreijers idé att ha efter Janssons besök tagit en gipsavgjutning av runtexten på kalkstenskorset. Denna gipsavgjutning fick så Lindquist med sig till Lund för undersökning, han skriver följande):

Som sagt är stenens uppåt riktade toppyta renfejad, alltså ej längre jungfrulig mark för en runolog.
Efter min hemkomst från besöket har jag haft tillgång till den autentiska reproduktionen genom benäget utlån till mitt arbetsrum i Lund, men därav ej föranletts till någon ändring av den uppfattning, jag skapade mig vid min besiktning av originalet. Detta framter sig nu VÄL SKARPT RESTAURERAT och kan därför inge en kritisk granskare intrycket av något i modern tid bearbetat.

Vidare har jag inte ansett mig på något sätt skyldig att i tredje och fjärde hand relatera vad som lär vara förre docenten numera riksantikvarien Sven B.F. Janssons åsikt om Sund-korset. Han har nämligen ej i tryck offentliggjort än mindre i skrift motiverat sin tydligtvis komplett avvisande åsikt. Med andra är jag blir den förste runolog som lägger fram en med skäl begrundad mening.

(Jag har här utelämnat mängder av fakta runt de olika runtecknen men Lindquist avslutar undersökningen med följande:)

Nu ännu ett ord! och det blir då om den påfallande kortheten i inskriftens lydelse så renskriven: Wenni Elis´s
( i detta fall menar runologen att s skulle stå för son alltså Wenni Elis son)

I Åländsk Odlings publikation för år 1969 inkommer Ivar Lindquist med en kompletterande artikel.

Det nya fyndet det på Åland funna som har blivit undersökt av mig som sakkunnig runolog och beskrivet i förra årgången av denna tidskrift ter sig i förstone som en bresch i den teoretiska byggnaden. Emellertid har jag rätt i princip att det rör sig om en äkta runinskrift i sten. Sund-korsets inskrift har karaktären av import. Det är en sydländsk utlänning ett sändebud från påven i Rom som har förestavat de runristade orden.

( Efter en mängd vetenskapliga utläggningar och jämförelser kommer så Lindquist fram till följande)

I runskrift står där med all sannolikhet skrivet i ett läst:

Uini. i lis
Wenni ille s(sanctus)

"Den gudsmannen Wenni"

I sina slutanmärkningar anför Lindquist följande:
Vid ett funderande på vad orsaken kan vara till att runbokstäver har brukats på Sund-korset, kommer det mig som runkännare före som sannolikast vad jag vill formulera så: det är kyrkan som anlitar den inhemska skriftarten.
Man har förlitat sig till runornas magiska makt att värna. En hedning som ser runskrift behöver inte kunna läsa den högt säga vad där står han avskräcks från att förgripa sig på det runskrivna av vidskeplig rädsla.
I fallet Sund-korset har med denna hypotes inskriften Wenni ille s(anctus) tjänat två ändamål, nämligen för det första att i en analfabetisk hednisk omvärld skydda och värna om minnesvården som de främmande kristna har tillåtits att sätta över en helgedom nergrävd i jorden och säkerligen fylld med dyrbarheter, och för det andra bära bud till läskunniga, runläskunniga, att här ligger kvarlevorna av den gudsmannen Wenni begravna i enlighet med kyrkans rit.

( Nu framskymtar det faktum att Lindquist blivit uppläxad)
Den karaktäristik av Sunds-runorna, jag levererade i förra årgången av Åländsk odling har förnimmer jag, mötts med någon misstro, i det man invänder, att en enkel översikt av Upplands och andra östliga svenska landskaps runinskrifter ger vid handen att de ifrågavarande få runtyperna är banala och har en vidsträckt spridning i Sverige.

Man har menade jag att lägga särskild vikt vid det förhållandet att Sunds-runorna är historiskt daterade. De kan vara från året 936 eller något av de kronologiskt sett närmaste åren med rimlighet att anslå senast till 950.
Här gäller det att noga skilja på de skiftande århundradenas runografiska mönster Epigrafiskt sett är det av yttersta vikt att Sunds-runorna är kronologiskt fixerade, inställda i relation till den kristna tideräkningen. Detsamma gäller inte om någon av de runinskrifter man för i tankarna från svenska fastlandet. De har alla blivit tidsatta på en höft, åtminstone har detta påstående full relevans för de inskrifter man vill tilldela 900-talet.

Sådana bestämningar på en höft är inte ägnade att föras i fält mot den historiskt daterade Sund-inskriften med dess få, men för tiden karakteristiska runor.

Det synes rätt att tala om en ny skriftlig källa för Nordens historia 120 a´150 år äldre än Adams bremenis, Den bär bud till vårt lands vitterhet, historia och antikviteter. Är dess äldsta källskrift, efter allt att döma.


Om Ivar Lindquist står följande att läsa i Wikipedia:

Född år 1895 död år 1985.
Filosofie doktor, docent i nordiska språk i Göteborg och Lund
Ägnade sig särskilt åt runologiska forskningar
Professor vid lunds universitet åren 1942-1961Väster om Skiftet
Uppsatser ur Ålands historia av Sune Jungar och Nils Erik Willstrand

Efter ett visst detektivarbete hittade jag så professor Åsa Ringboms uppsats
Sunds-korset ett medeltida minneskors publicerad i denna bok.

Författaren redogör för Matts Dreijers rika publikation i ämnet Birka i Norden under då ett 25-tal år.
Hon konstaterar att hans radikala linje kan skönjas i de flesta publikationer och senast i utgåvan
Det åländska folkets historia I. Att åländsk forntid framhävs på bekostnad av den svenska historieforskningen vilken Dreijer ifrågasätter och nedvärderar.

Ringbom skriver även att för att få allt annat att passa in i mönstret krävdes emellertid hårda omtolkningar av vedertagna historiska uppfattningar. Dreijers nya sätt att tolka källor fjärmade honom på ett olyckligt sätt ifrån andra forskare. På enstaka undantag när bemöttes han på historikerhåll med en pinsam tystnad vilket i sin tur tyvärr även drabbade intresset för Ålands tidigaste medeltid ca 1000-1200 e. Kr.

Det skulle dröja decennier innan man överhuvudtaget offentligt bemötte Matts Dreijers Birkateori. I stort sett kan man spåra tre olika attityder bland forskarna. Gemensamt för dem alla är emellertid att de undviker det mest primära. Ingen vill gå närmare in på kalkstenskorset i Sund.

Här gives tre exempel på kategorier

a) från de som helt kopplar bort Dreijer, Lars Hellberg

b) de som bemöter honom i sak,  Björn Ambrosiani och Jarl Gallén. Man ser att Dreijer endast framför de argument som i utdrag av Adam av Bremens texter som stöder hans teori, utan att ta beaktande av helheten. Kalkstenskorset avfärdar båda forskarna som betydelselöst.

c) Inhemska forskare som Ella Kivikoski och Bo Lindberg som ställer sig mera sakligt till Dreijers Birkateori med omnämnande av Sundskorset i sitt rätta sammanhang Hit hör även Nils Cleve som presenterar korset bland övriga stenkors från Finland och Johannes Sundwall som upptar Sundskorset bland åländska medeltidsurkunder.

Angående korsets ristningar skriver Ringbom att runristningen inte blivit allmänt accepterad men att också en i runologi obevandrad förefaller det klart att det rör sig om verkliga runor och inte enbart om dekorationer eller naturbildningar, vilket bl.a. Sven B.F. Jansson har hävdat.

Vad gäller stenkorsförekomsten i Europa framgår att dessa kors ofta återfanns längs vägar och stråk, vid vägkorsningar och vägskäl. Sällan stod de under medeltiden inne på kyrkogårdarna. De uppskattade stenkorsen enbart i Tyskland rörde sig om drygt 3000. Den nordiska västkusten uppvisar ett sextiotal stenkors som kan ses som resultat av engelsk mission. I Danmark återfinns ett handfull stenkors på Jylland. På svenska fastlandet saknas fristående stenkors nästan helt. Däremot fanns det på 1870-talet ett femtontal stenkors på Gotland. På Öland har sex stenkors registrerats.

Stenkorsen har haft tre olika funktioner dvs. missions- eller predikokors och försoningskors och gemensamt för dem alla är beteckningen minneskors och gravkors. Bland de äldsta stenkorsen förekommer missions- eller predikokors resta till minne av tidig mission. Förvånande sällan har stenkorsen använts som gravkors och när så sker s är det fråga om ett relativt sett sent fenomen.

Ringbom anför vidare att mot bakgrunden av stenkorsförekomsten ute i Europa blir tolkningen av Sundskorset allt besvärligare och representerar en förbryllande blandning av flera olika element, dels legenden om kyrkobyggarens onda bråda död, dels Wenni-runan som talar för ett minnes-eller missionskors och dessutom förefaller onekligen kalkstenskorset i Sund att utmärka en grav i vigd jord.
Jämfört med andra stenkors är kalkstenskorset i Sund ovanligt välbevarat. Tekniskt sett är det överlägset väl hugget med harmoniska proportioner. Placeringen av runristningen på korsarmarnas toppytor gör Sundskorset unikt.

Finns det då motsvarande kors i Finland? -Ja säger Ringbom: ett av stenkorsen i Finland liknade Sundskorset intill förväxling. Det är det numera försvunna korset i Pernå, som ursprungligen stod söder om kyrkan inne på kyrkogården. Enligt folktraditionen skulle korset ha rests till minne av kyrkans byggmästare anförde redan Reinhold Hausen.
Även Dreijer skulle noterat likheten med Sundskorset.

Det tredje stenkorset i Finland återfinns inmurat i östgaveln i Korpo kyrka. Här är det frågan om ett kors men av helt annan karaktär. Det är fråga om ett Estniskt medeltida soningskors och även detta kors skulle sammankopplas med en legend om kyrkobyggarens död.

Vad gäller korsets typ tillåter Sundskorset ingen exakt datering. Men en sak förefaller klar: korset kan svårligen ha rests över ärkebiskop Unnis grav år 936. Så tidiga kors var i allmänhet minneskors, inte gravkors.

Stenkorset måste ses som ett kors rest till minne av ärkebiskop Unnis besök på Åland. men stenkorset medger inte en datering till 900-talet och frågan är hur man skall kunna förklara ristningen "UINI" om det rör sig om ett medeltida, eventuellt t.o.m ett ännu senare minneskors. Det finns två förklaringar skriver Ringbom. Den ena är att runan ristats in på gravkorset sekundärt, när man tröttnat på att byta ut minneskors av trä allteftersom de förmultnat. Den andra förklaringen vore att Sundskorset inte stått in situ, att det i likhet med de äldsta norska stenkorsen i ett senare skede förflyttats till vigd jord. Kanske hade stenkorst ersatt ett ursprungligt kors av trä.

Till sist skriver Ringbom att på grund av Sundskorset finns det alltså ingen anledning att placera Ansgars Birka på Åland. Trots flera olika förslag är det än så länge oklart var centralorten låg i det omfattande biskopsstiftet på 1000-talet.
Sundskorset måste tas på allvar, alltför länge har det redan nonchalerats. Det bör ses som en mycket konkret och viktig sekundärkälla för perioden 1000-1200 på Åland där det som minneskors vittnar om tidig kyrklig aktivitet.

------------------------------------------
Birka i dag, hur går diskussionen i Sverige?

Om vi då ser på hur den moderna forskningen betraktar Birkaproblematiken och informationen till allmänheten om Birka och den ö i Mälaren som egentligen heter Björkö. Hur lär man ut kunskapen i dag i den svenska skolan? Vi skall ta en titt på det.

Flygfoto över Björkö i Mälaren. Här kan skönjas enorma mängder gravar.


Vem var Ansgar?
Enligt sagorna kom en präst till Birka år 830 och grundade Sveriges första kyrka. Han hette Ansgar och var präst i tyska kyrkan. Även om församlingen senare försvann finns ett vackert kors på Björkö som minne av Ansgars ansträngningar att kristna hedningarna.

Vad står det i din historiebok?
Om du tittar i olika historieböcker i din skola kommer du säkert att hitta berättelser där Birka och  Ansgar beskrivs ungefär på det sättet. Birka var en viktig handelsstad under Uppsala kungarna och Ansgar grundade kristendomen i Sverige. Men det stämmer inte riktigt. Modern forskning visar på en annan historia på Björkö.

Ansgar kom till Sverige men vi vet inte riktigt var han byggde sin kyrka. Det vi vet säkert är att det kan inte ha varit på Björkö. Hans reskamrat skriver i sin dagbok att de drabbades av pirater på vägen från Tyskland, hoppade i havet från båten och sedan: Med stor svårighet avklarade de sin långa resa till fots och tog sig också över de mellanliggande haven då det var möjligt med fartyg. Så småningom anlände de till svearnas hamn i Birka.

Birka var ett vanligt namn på den tiden och betyder handelsplats på fornnordiska. Dessutom fanns inget riktigt Birka på 830-talet. Staden byggdes upp senare.Man har flugit över Björkö med flygplan som har markradar. Den ser en bit ner i marken och det hjälper arkeologerna att upptäcka sånt de inte ser med ögonen på markytan. De nya uppgifterna visar att det finns mängder med tidigare okända gravar utanför Björkö. Mångdubbelt fler än vad som någonsin bott på Björkö. Och dessutom är muren runt staden inte byggd för försvar. En stor bit fattas för att den skall omge hela staden. Nya utgrävningar tyder dessutom på att Björkö skulle varit ett arbetsläger där hundratals slavar arbetade under usla förhållanden i små verkstäder.
Handelsplats? Ja. Stad? Nej. Man bytte säkert de varor som tillverkades på Björkö mot nya slavar och värdeföremål. Men någon stad var det säkert inte, snarare ett slavläger vid en "nekropol", en plats för de döda. Björkö var en ö dit man forslade döda från andra platser runt Mälaren för begravning och muren runt staden hade bara en religiös betydelse. En magisk gräns mellan de levandes och de dödas värld.

Och kristendomen den kom väster ifrån till Sverige, från Västergötland.

Ja, jag baxnar när jag läser detta. Tänk om Matts Dreijer levat och fått läsa dessa artiklar om de nya forskarrönen. Jag har många gånger sagt: Undan för undan visar det sig att Matts Dreijer hade rätt i många stycken. Visst drog han hemåt i många frågor men han hade alltid mycket sant i det han sade.Då jag sökte på ordet Birka fick jag upp denna förklaring över kyrkliga begrepp i den romersk katolska kyrkan

I litteraturen om Birka framkommer olika förklaringar vad ordet egentligen betyder. Det verkar ha olika betydelser i olika länder och under olika tider.

Här framgår att Birk är: Beteckning som under medeltiden användes i Sverige och Norge om ett ifrån härads jurisdiktionen avskilt område som städer och marknadsplatser. I Dalarna användes uttrycket även om andra från häradsjuridiken avskilda områden.


För biskop angavs: Under medeltiden inom den katolska kyrkan en föreståndare för en territoriellt avgränsad delkyrka vars område var hans stift. Biskopen var apostlarnas efterträdare och som giltig konsekrerad biskop hade han fått biskopsvigning av en annan biskop Kedjan gick enligt traditionen ända ned till apostlarna och biskopen var därför delaktig i den apostoliska successionen. Efter år 1305 övergick kollationsrätten till påven. I Sverige var biskopen under medeltiden en självskriven medlem av riksrådet och utövade sin andliga domsrätt vid biskopsting och kollegialt i biskopligt konsistorium.

Birkrätt anses betyda: Benämning på de äldre medeltida stadsrätterna i Norden. I Finland tyder vissa ortnamn på platser som lydde under birkrätt och där man idkade internationell handel. Sådana var Björkö i östra delen av Finska viken, Pirkkiö vid Torneå och Birkala i Tavastland. Birkrätt anknyts också till birkarlar och till den karvstock "Pirkkapuu" som användes vid kreditköp.I ett gammalt ordlexikon hittade jag följande fantastiska förklaring över ordet Birk enligt tysk förklaringsmodell. Det är väl i dessa sammanhang logiskt att tänka sig den tyska versionens betydelse i och med att biskoparna utgick ifrån Hamburg Bremen stiftet.

Birk: Så kallas i Schleswig vissa mindre distrikt af några kyrkosocknar, byar eller ok blott gårdar som styras af en Birkvogt.

Av Görgen Göstas, en barndomsvän från Sund, pensionerad doktor i psykiatri, som numera är bosatt i Berlin har jag på förfrågan fått följande förklaringsmodell till det i lexikonet angivna ordet Birk.
Klicka på bilden för tydliggörande av illustrationen.


Birk, plural Bir-ke
Birk,-e så kallas i Schleswig vissa mindre distrikt af några kyrksocknar, byar ell. ock blott gårdar, som styras af en Birkvogt
Ruta 3
Flera Birk (e) bildar en Harde och flera Harden ett ämbetsdistrikt
Tidigare i Schleswig-Holstein ett förvaltningsområde bestående av flera byar och gårdar


Ett Kirchspiels domstols-eller juridiskt område (distrikt) i hertigdömet Schleswig där området förestods av en Birkvogt
Kyrkorätt, föråldrat : geografiskt upptagningsområde för en församling (socken)

Sedan tolvhundratalet påvisat (belagt) mellanhögtyska kirchspil, kirchspel= prästdistriktEn Harde är ett förvaltnings-och rättsdistrikt, mestadels också med en kyrka.
En Birk är ett distrikt inom en Harde som har en särskild domstol, "Birkadomstolen"
I Danmark användes sedan medeltiden birk som namn på en geografisk juridisk enhet
mindre än härad. Beteckningen användes fram till 1919


Birk i hertigdömet Schleswig vanlig benämning för vissa mindre distrikt, sammansatta av Kirchspiele byar eller också enbart gårdar, under förvaltning av en Birkvogt, som samtidigt förvaltade rätten (rättigheterna) i sitt Birk, och som hade Birkschreber under sig. Flera Birk (e) bildar en Harde och flera (n) Harden ett ämbetsdistrikt. På danska betyder Birke byrätten (bydomsga, rättskipningsområde) vars gemensamma härkomst med det tyska borg (Burg) väl ingen misstolkar.

Det danska herredet motsvarade ganska nära det svenska häradet och var föga betydande i kommunalt hänseende.
Det danska herredeet delade i mindre enheter birkar.
Till sist vill jag visa en artikel jag funnit i en gammal tidning. Det gäller runornas härstamning. Många är de i tiderna som undrat varifrån detta alfabet och skrivmetod kommit. Denna förklaring kan vara vägledande.


Runornas härstamning har sedan långliga tider varit föremål för forskningar och på frågan om deras uppkomst hafva skiljaktliga svar afgifvits. Nyligen har den engelska fornforskaren Isac Taylor i ett arbete med titeln " Greeks and Gothes:a Study of the Runes" sökt visa att de skandinaviska goterna omkring 600 år före Kristi födelse i det väsentliga upptog det thraciskgrekiska alfabetet vilket var i bruk från Thracien, Svarta havet och Krim utefter Djneper till Weichsel i vilka nejder rika och blomstrande kolonier funnos. Dessa kolonier som i femte århundradet före Kristus besöktes och beskrevs av Herodotos blev genom de Persiska eröfringarna omkring år 500 före Kristus avskurna från all förbindelse med sina stamländer, de grekiska öarna och de joniska kolonierna i Mindre Asien på grund varav deras alfabet under en mycket lång tid icke undgick någon vidare utveckling


Missionerat i Godby den 22 september 2019

Johan G. Granlund


onsdag 4 september 2019

Djävulsdansen "på Bomarsund"

Djävulsdansen
Oljemålning av Tage Wilén 1976


Denna bild illustrerar en händelse ifrån bomarsundstiden och föreställer djävulen i klädnaden av en ståtlig dansör som är i färd med att dansa ihjäl en stackars prästfru. Vi ser den ditkallade hammarlandsprosten Sadelin samt två av de fyra spelmännen som spelade så att blodet trängde ur ur vänstra handens fingertoppar. Ja så är berättelsen när vi är inne i "Det glada 1840-talet" i Skarpans som man då benämnde området.

Då jag för en tid sedan i dagspressen, närmare bestämt den 22 augusti 2019, läste om att ett entusiastiskt gäng ämnar sätta upp en opera om händelsen beslöt jag att titta lite närmare på vad det egentligen var fråga om. Jag har ju ända sedan barnsben hört talas om detta och berättelsen har levat i folkmun i min hemby Finby som är grannby till Bomarsund och fästningsområdet.

Artikel i tidningen Åland
Djävulsdansen blir opera 2022

Djävulsdansen sattes ju upp som sommarteater år 1970 och uppfördes inom Notviksbasens murar strax intill huvudfästningen i Bomarsund. Den sattes ytterligare upp som teater och spelades i den gamla telegrafen "Stansn" på Prästö.

Vad finns det då skrivet om händelsen och vad stöder teorin om att det var en djävulsdans? Jag har i min bokhylla ett antal böcker och tidskrifter som kan ge ledtrådar och bringa klarhet i alla de olika uppgifterna som stundom motsäger varandra. Var det verkligen prostinnan Agata Sophia Andström-Sipelius som var objektet för den dansande kavaljeren eller var det en annan prästfru Magdalena Sofia Stadius-Forsström det var frågan om? Har här skett en förväxling mellan prästfruarna som Agata Sipelius fick bära hundhuvudet för hela livet tills hon dog i Nådendal år 1882?

Vid genomgång av till  publikationen "Finlands svenska folkdiktning II" insända skrönorna skall det visa sig att denna typ av berättelse återfinns i hela Svenskfinland och i slutet av denna blogg kommer jag att publicera en del av dem.
Min teori är att vid denna tid uppstod olika religiösa samfund som alla hade det gemensamt att skrämma de unga flickorna bort ifrån dansbanorna alldeles som man även skrämde barnen med "brunnsgubben". Dansen och i synnerhet valsen var djävulens påfund och fiolerna hans instrument. Senare tillkom även dragspelet i hans orkester.

Men vi skall se vad "Den fridsamme" redaktör Axel Danielsson på tidningen Åland har kommit fram till.

Tidningen Åland av den 14.10. 1931

Till tidningen inkommer en insändare benämnd "Dansen på Bomarsund" med signaturen "Mulle"
På redaktionen sitter den då rutinerade sundsbördige redaktören Axel Danielsson och läser vad där står. Texten är lyrisk och mycket omfångsrik, insändaren upptar en kvarts tidningssida. Vi får läsa hur livet var  i Skarpans denna tid. Att rubriksättaren använder "på Bomarsund" i stället för i Bomarsund visar hur man redan då såg på händelsen, ett spektakel och en teater, ja man säger ju på Broadway, på Dramaten, på Folkan osv.

- Men innanför fästningens murar sover man ej. Där brusar livets sorglösa ström. Där flödar vinet i glada lag, där ljuda skratten. Ty i natt skall det bli bal, en stor bal, till vilken även alla ståndspersoner från Ålands bygder blivit bjudna. Och i natt skall det dansas såsom det aldrig förr har dansats på Bomarsund.
- Men hon allena måste sitta hemma, och därför gråter hon, den vackra prostinnan.
- Oo nu börjar dansen och jag får inte vara med, det passar ju inte för en prostinna, gråter hon!
- Jag beklagar den dag du kom som prostinna till detta hus säger prosten!
- Men följ då ditt hjärtas maning och far till dansen på Bomarsund!
- Jag vill inte ställa mig i vägen för ditt hjärtas lycka säger prosten, halvgråtande.

Det höres ett sorl genom balsalens vimmel. - Nu kommer hon, prostinnan! Höga leverop och rödvinsglasen höjes mot taket. Utan henne har vinet ingen smak, hon är vacker hon är ung.
Skål för henne, skål för den vackra prostinnan!

Mitt i karlskocken står han den vackra och ståtliga okände gästen.
- Kan någon av herrarna säga vem av damerna dansar bäst här ropar han?

Då pekar alla på prostinnan. Han bjuder upp henne och nu följer en dans som aldrig har dansats på Åland förr. Men ensamma får de dansa för alla vill se det vackra paret. Nu dansar de snabbare och snabbare och spelmännen ökar takten, de kan inte sluta.

Efter en lång tid börjar folk undra vad som sker. Skall de aldrig sluta? Spelmännen försöker sluta men det går inte. Man skär av fiolsträngarna men musiken fortsätter. Hans arm runt hennes midja är som en stålarm. Folket blir som förlamat, vad skall vi göra? Det här är ju rena helvetet! Skjut honom ropar någon! Kan ni se på hur han dödar en kvinna! Ni stolta krigsmän från Petersburg gör någonting!

Nej mäktigare män än ni behövs här, endast en myndig präst kan göra något. Var är prosten? Man sänder bud till sundsprästen men han vågar inte komma. Man rider i sporrstäck till Saltviks prästgård och det visar sig att prosten Sipelius redan är på väg till Bomarsund. Väl inne i danslokalen förlorar mörkrets furste sin makt. Han kastar den halvdöda kvinnan till golvet och försvinner i skepnaden av en hund.
Ja, så lyder i korthet denna berättelse av signaturen "Mulle".
Denna insändare skulle bli startskottet till det vi har i dag, den omtalade Djävulsdansen.
Och det var här det började gå fel och sagesmännen kom in på fel spår.


Redaktör Axel Danielssons skildringar av livet i hemsocknen Sund

Insändaren får redaktör Danielsson att fundera. Var det verkligen så här det gick till? Jag måste nog taga reda på mera funderar han. Och det gör han med besked.
Den 21 maj år 1932 kan vi läsa följande artikel med rubriken:
Dansen på Bomarsund. Vad en gammal Ålands-dam har att berätta.
(Damen hette Lovisa Lindgren och hennes mor Maria som kallades "gamla Baba" och dog 1909)

Redaktör Danielsson skriver bland annat.
- Berättelsen om balen har fortlevat från generation till generation, varför det kan vara förklarligt att enskilda detaljer i det påstådda händelseförloppet i någon mån variera i våra dagar.

Undertecknad var för någon tid sedan i tillfälle att sammanträffa med en mycket till åren kommen dam, vars moder var bosatt i Bomarsund. Hon berättade livfullt om den av Mörksens furste gästade balen och gjorde gällande att berättelsen i tidningarna i grundväsentliga detaljer avvek från vad man i tiden ansåg vara sanningen om själva tillgången.

Redaktören hänvisar så till en artikel som skildrade bomarsunds-balen och som hade ingått i Finlands svenska folkdiktning II med rubriken Djävulen och det skulle visa sig att även den gamle damens berättelse var till en del avvikande. Här står följande:

"Pastorskan F" dansade gärna och dansade utomordentligt väl. Vid en större danstillställning i Bomarsund inträdde plötsligt i danslokalen en främmande herre. Han tog reda på vilken av damerna som dansade bäst, och då man upplyst honom om att det var pastorskan F. bjöd han genast upp henne till en vals. Då de övriga slutat, fortsatte allt fortfarande. Man bad spelmännen att upphöra spela,men ve, detta kunde de ej utan fortsatte att spela mot sin vilja. Då insåg man att det ej stod rätt till med den främmande herrn. Någon tog en kniv och avskar fiolsträngarna men musiken fortfor att ljuda. Nu tvivlade ingen på att de var "hin håle" själv i egen hög person som hedrade festen med sin närvaro.

Pastorskan var nära att förlora sansen men den onde fortsatte. Då kom någon på att kyrkoherden S. i Hammarland ägde en särskild förmåga att fördriva djävulen och hans anhang. Bud skickade efter honom. Hela natten hann nästan förflyta innan kyrkoherde S. anlände. Nu var prästfrun mera död än levande. Prästen gick till fönstret och stack ett hål i fönsterbläcket och med en kort bön bad han djävulen att försvinna genom hålet. Pastorskan F. hämtade sig småningom och lovade att aldrig dansa mera.


Kyrkoherde P.U.F. Sadelin


Ja så långt artikelns första del. Redaktör Danielsson fortsätter med att den 1.6. 1932 skriva följande:

Artikeln fortsätter med intervjun med den gamla vithåriga damen, vars mor hade bott i Bomarsund vid tillfället.
- Ja det gick livat till i Bomarsund denna tid sade hon.
- Det stod i den första insändaren att man kallade på Sunds prästen men det stämmer ju inte. Det står även att man kallade på Saltviks präst, prostinnans man, men det stämmer inte heller för han var ju med på festen. Det stämmer inte heller att det var han som fick djävulen att försvinna utan det var prosten P.U.F. Sadelin i Hammarland som också var närvarande i Bomarsund denna kväll och som snabbt kunde komma till platsen. Han stack inte heller något hål i fönsterblecket utan sade: Jag säger dig i Herrens Jesu Kristi namn att du stiger ut härifrån antingen du är av djävulen eller av Gud! Genast försvann Hin Onde och var som bortblåst. Prostinnan föll handlöst till golvet. Hon var som förlamad och damen visade med uppsträckta armar hur prostinnan hade legat på golvet förstelnad.  Att djävulen skulle sprungit ut i skepnaden som en hund var inte heller sant.

Hon berättar vidare att spelmännen var fyra till antalet nämligen Matte Movalsson kallad "Dunder Matte" som spelade basfiol, på fioler spelade Kalle Sundman, torpare under Postens i Finby, Zetterström från Saltvik och Melander som var magasinsförvaltare i Kastelholm. Jag har själv otaliga gånger pratat med Movalsson om händelsen. Men det vet jag att Zetterström blev vindögd, Melander likaså, Movalsson och Sundman fick krokiga fingrar för hela livet. Inte heller prostinnan slapp undan. Hon hade vridna händer och fick aldrig mera se sin hälsas dagar. Detta berättade också Nabb- Eva i Saltvik för mig i tiden. Det kan hända att någon tvivlar på saken men min mor har som sagt berättat det för mig. Gamle skomakaren Karl Ekström som dog i Mariehamn talade också en gång med mig därom och han hade hört berättelsen av en gammal man som var ung pojke den tiden och befann sig på skjuts till Bomarsund samma hatt balen försiggick.

-Min mor berättade också att det var en hemsk stämning i bygden efteråt. Den hemska balen var det allmänna samtalsämnet den tiden.
- Vilket år kunde det ha varit frågar redaktören?
- Det är mer än jag kan säga men måhända på 40-talet. Man sade att livet där nere då stod i all sin glans och att man förde ett sådant liv att Gud inte kunde tillstädja det.

Till ovanstående är emellertid ännu något att tillägga inflikar den kloke redaktören. Efter närmare forskningar kommer han till följande slutsats:
En närmare undersökning ger nämligen vid handen att det inte är så alldeles säkert att det var med prostinnan Agata Sipelius som Hin Onde svängde om i balsalen i Bomarsund.

Det har gjorts gällande skriver han att den dansanta pastorsfrun skulle varit sedermera prostinnan Magdalena Sofia Forsström, vilken var dotter till Jomala-prosten Stadius.

I det i början anförda citatet ur Finlands svenska folkdiktning talas också om pastorskan F. och även från andra håll ha vi erfarit att det skulle varit just hon. Fru Forsström var född 1800  i Halikko, där hennes fader var kapellan och flyttade till Åland 1812 då fadern blev kyrkoherde i Jomala. Hon ingick senare äktenskap med pastor Forsström som avled 1873 som prost och kyrkoherde i Saltvik. Änkan flyttade sedan till Åbo. Hon avled 1879.

Prästmän på Åland under 500 år, författare Bjarne Henriksson

Enligt Henriksson skulle Ulrik Magnus Forsström varit född 4.7. 1796 och varit kaplan i Geta år 1832, vice pastor där 1837 och pastor från den 13.6. 1843. Han blev sedan kyrkoherde i Saltvik år 1845 och prost där 1855. Han var gift med Magdalena Sofia f. Stadius som var dotter till kyrkoherden i Jomala.
Henriksson skriver: Sägnen påstår att det var Forsströms hustru som spelade en av huvudrollerna i den s.k. djävulsdansen i Bomarsund.Publikationen Åländsk odling 1994

Ingående i en serie artiklar om Bomarsund finns här en berättelse om Djävulsdansen av den då välkände sundsguiden Holger Eklund ifrån Persby. Han farfar hade berättat för honom om denna tid och han hade även vistats i Bomarsund.

Dansen på Bomarsund
Eklund berättar följande: Då en ny garnison soldater avlöstes av en ny från St. Petersburg brukade man hålla en fest. Den här gången skulle det vara maskerad på överste Grunts villa som var stor och passlig för detta ändamål och flickor och pojkar från bygden var inbjudna.

Den 3 augusti år 1842 så var ingen av de åländska prästerna hågad att komma till Bomarsund och dricka champagne och vodka men däremot en prästfru, Saltviks unga prostinna Agata. Hon var 23 år yngre än sin man Karl Detloff Sipelius och att bo på en prästgård tillsammans med en så gammal man var inte alltid så roligt för en ung kvinna som Agata. Hennes man ville inte att hon skulle fara till Skarpans den här kvällen men Agata tog ingen notis om mannens förmaningar.

( I boken 500 prästmän på Åland, sägs det att Sipelius var född år 1787 så han var vid tillfället 55 år gammal)

Nu berättar han om dansen och här följer berättelsen ungefär samma spår som övriga berättelser. Men Eklund berättar att man på den tiden inte bjöd upp som man gör nu utan skriver en biljett som inbjudan. Han berättar även om de fyra spelmännen och intressant är att han berättar att det fanns även en femte spelman i laget, Johan Emil Lindström från Svensböle. Denne Lindström anade oråd tidigt på kvällen och går hem. På så vis skulle den fiol som ännu påstås finnas inom svensbölesläkten inte varit med om Djävulsdansen utan klarat sig från skador. Även Eklund berättar om budet till Sunds prästgård och informerar om att prästen där hette Karl Hellfors. Att det var prosten Sadelin som sedan körde ut djävulen följer andra berättelser.
Att dansen skulle skett på överste Grunts villa är en nyhet som ingen tidigare berättat om. Att den främmande dansande herremannen Djävulen försvann ut som en hund påstår Eklund.


Husgrunder vid Grunts trädgård i Bomarsund

Men Eklund har sina dubier. Var det en komplott uppriggad av prästerskapet för att få kvinnorna på bättre tankar? Hade man avtalat med spelmännen? Ville man ge den danslystnaste av alla kvinnor en minnesbeta? Under denna del av 1800-talet var det inte passande i synnerhet för en prostinna att jämt och ständigt springa på danser.
Man hade lejt en kraftig man en rysk officer som maskerade sig till djävulen. Det var ju maskerad. Men Eklund kommer med en märklig uppgift, året därpå år 1842 tar Sipelius avsked av sin kyrkoherdetjänst i Saltvik, det blev för mycket prat i bygden om den märkliga dansen som hans hustru hade varit med om. Att han gick ur tiden sex år senare stämmer inte emedan han dog 1843. Men fru prostinnan beträdde aldrig ett dansgolv mera under sin livstid.
Eklunds uppgift att det var Johan Emil Lindström kan inte stämma emedan han föddes år 1840.
Det måste varit Johan Erik Lindström dvs. Svensböledagbokens författare. Han dog 1866.
Eklund benämner pastorskan även som Agate men hennes namn var Agata.

Ja, vad är sanning, var det prostinna Agata Sipelius eller "pastorskan F". Sophia Forsström som dansade Djävulsdansen? Och var det ett påhitt av prästerskapet som hade hittat en gammal legend de här iscensatte? Vi får komma ihåg att denna tid var människorna mycket vidskepliga. Spökhistorierna avlöste varandra. Detta framgår tydligt i de av folk insända historierna till de ofta denna tid utkommande bokutgåvorna. Och en annan fråga. Var i Bomarsund var denna bal? Sagesmännen pekar inte ut någon plats. Uppgiften om att det skulle varit vid Grunts villa kommer vad jag förstår ifrån Holger Eklund. Han kan även förvånansvärt datera festen till den 3 augusti år 1842, den uppgiften finns ingen annanstans. Vi skall se vad man säger i följande berättelse.


Åländsk folktro
Skrock och trolldom
Renvall 1890


En egendomlig djäfvulsuppenbarelse berättas i äldre tider ha inträffat på en holme i Sund, där ungdomen brukade roa sig med dans.
En natt var dansen som vanligt i full fart, och om man hade gått för långt eller hur det må ha varit, nog af den onde infann sig som en fin kavaljer och frågade, hvem af fruarna vore den vackraste. Sedan han blifvit visad till den mäst firade, bjöd han upp hänne till en vals. Och nu bar det af i en hvirflande fart. Damens kängor blefvo utslitna men allt ännu gick dansen i sprumpfötterna, tills man slutligen fick bud till en präst som kom och befriade dan stackars kvinnan.


Åland
Dess natur, folk och minnen
M.R. (Roslin)
Helsingfors 1888


Prästö kan vara stolt öfver en vacker natur. Alléer och parkanläggningar förskönade fordom platsen. Ännu finnes något däraf i behåll. Synnerligen täck är en liten holme så nära Prästö, att endast en bro ledt dit öfver. Denna holme kallas af befolkningen ännu i dag Bodiscos holme.

Härom förtäljes att en mycket rik hög rysk militärperson utmärkte sig för den slösande prakt med hvilken han omgaf sig. För att göra lifvet angenämt för sig och andra anordnade han lustpartier, hvilkas mål i synnerhet var den lilla holmen.
Hit samlades Ålands ståndspersoner till baler och fester, hit förde allmogen alt hvad den kunde afyttra och fick riklig betalning.


Rysk karta över Bomarsunds fästningsområde. I bildens mitt ser vi Bodiscos holme eller även benämnd Arrestantholmen. Mitt emot på Prästösidan den helt försvunna prästöbasen.
Detta var platsen för de populära balerna och festerna under fästningens glansperiod.
Bilden av kartan ingår i boken Bomarsund av Örjans, Robins och Skogsjö

Text på sid 55 i boken om Bomarsund:
- Det är inte osannolikt att en resande anno 1853 av schäsens åländska kusk just här får höra om en händelse som skall ha inträffat 1842 och i folkmun blivit till en djävulsdans. Grundten hade haft besök av självaste Hin Håle. han kom i skepnaden av en hög officer och meningen var att dansa livet ur unga vackra präsfrun från Saltvik.

Vi skall återkomma till redaktör Axel Danielsson.
I denna bok finns en lång artikel om händelsen Djävulsdansen och den följer i långa stycken den insändartext vi läste i början. Men det skulle visa sig att Danielsson har något intressant att förmedla.'

Han skriver följande: Sedan sign. för många år sedan publicerat en epistel på "dansen på Bomarsund" enligt den gamla damens berättelse hade jag nöjet att genom mellanhand mottaga följande intressanta bidrag till "danshistorien" av en apotekare i Österbotten, som var dotterson till "den dansanta prostinnan" alltså Agata Sipelius.

Apotekaren skriver: -Saken är den, att min mormor prostinnan Agata Sofia Sipelius, född Andström, som i många år, jag tror i årtionden, bodde i Nådendal och även dog där år 1882, var en kry gammal dam i min ungdom.Sida ur Ancestry Geny
Agata Sofia Andströmer
Född den 31 maj 1810 död den 8 mars 1882 i Nådendal

 Mycket bekant var familjen Sipelius med prostfamiljen Stadius i Jomala, men någon släktskap hörde jag ej talas om dem emellan. Då man i historien låter den dansande damen både vara sjuk och med vridna händer, så måste vi låta Agata slippa ifrån det där. Jag kan inte påminna mig, att hon haft något fel på händerna. Vad gumman hade, så var det mycket långa och litet förnäma fingrar och händer.
Magdalena Sofia Eliasdotter Stadius
född den 11 maj 1800 död den 9 juni 1879 i Åbo
Vissa uppgifter ger vid handen att Magdalena skulle dött i Saltviks prästgård, se Familjer och gårdar i Saltvik. Detta skriver även Axel Danielsson som noterar att hon dog i Saltvik Kuggböle. Hon vistades nämligen både i Åbo och i Saltvik Kuggböle.


Axel Danielssons artikel fortsätter:
Ville därför nästan tro, att det var Magdalena Sofia Stadius, sedermera prostinnan Forsström, som var den dansande damen. Mormor Agata var en frisk och mycket trädgårdsintresserad fru, som så gott som levde av att hyra ut några rum i Nådendal och sälja de blommor, som hon odlade i sin trädgård, åt badgästerna. Vi barnbarn minns alltid henne som en mäkta sträng fru. Gumman kom alltid, med en viss respekt med sig till Töfsala, där min fader var pastor i 12 års tid.

Alltså den gamla damen i min intervju hade förväxlat de båda prästfruarna. Att det skulle varit pastorskan Forsström stödes också av en kort skildring av dansen i "Finlands svenska folkdiktning" i vilken damen benämnes "pastorskan F".
Förväxlingen underlättades troligtvis av att båda hette Sofia och båda var prostinnor.


Boken Kring Bomarsund av Martin Isaksson

Denne klarsynte och humoristiske författare tar även upp Djävulsdansen i Bomarsund.
På sidorna 100-103 berättar han inlevelsefullt och intressant om händelsen.
Han skriver: I Holger Eklunds version utspelades denna händelse kvällen den 3 augusti 1842 på en bal hos Grunt i Skarpans. Bland spelmännen skulle ha funnits den dagboksskrivande svensbölebonden Lindström. I så fall är det dock högst märkligt att Lindström inte med ett ord nämner händelsen fastän han har anteckningar både om den första och andra augusti det aktuella året, men ingenting av vikt att notera de följande dagarna.
Journalisten Axel E Danielsson - signaturen " den fridsamme - anger dock inte Lindström som spelman på djävulsdansen.

Finlands svenska folkdiktning II
Sägner utgiven av V.K.V. Wessman

Här återfinner vi den tidigare relaterade sägnen om "pastorskan F" som no: 3, och hennes dans med djävulen.


Insänt ifrån Dagsmark
Till en danstillställning skulle en gång den lede själv infunnit sig. Sedan han uppmanat spelmännen att spela en viss valsmelodi gick han och dansade med en flicka som dansade bäst, och hon var för övrigt också den fåfängaste. De dansade och dansade. Spelmannen kunde ej upphöra att spela. hennes fötter lämnade blodspår när den dansade fram i rasande fart över golvet. Slutligen lyckades någon skära av strängarna på fiolen, men flickan sjönk död till golvet. I förbittringen gjorde Hin en volt, slog fotsulorna i taket och blev hängande med huvudet nedåt, medan alla skyndsamt lämnade dansstugan . Genom att strängarna avskuros, blev förtrollningen bruten, vilken var orsaken till den ledes förbittring.Insänt från Paipes
Det var en flicka, som förde sådant ogudaktigt leverne. Jämt skulle hon springa på danser och fjäsa med pojkarna. Så drömde hon en natt, att om hon ännu skulle dansa en vals, så skulle hon dra olycka över sig. Den drömmen liksom skrämde upp henne, så att hon inte dansade på lång tid. Men så hände det en gång, att det var dans i granngården, och då kunde hon inte låta bli utan gick dit och dansade. Så bjöd en främmande karl upp henne till vals och de dansade ut genom fönstret och man har inte sett av den flickan mera.

Insänt från Bromarf
En flicka i Bromarf kallades för Dansan-Klara, för att hon var så yr efter att dansa. Så en gång var hon igen på dans, och då kom en


fin herre in och bjöd henne att dansa och dansade med henne så länge tills ho dog. Och det var "dödsvalsen", och den lyder:

Huj, huj, aj, aj ja.
Var det du eller var det jag, Som gick i dansar-na-na?
Var det du eller var det jag,
som tappa vantar-na-na?


Insänt från Rejpelt
En gång kom fanen på en dans, men ingen kände honom och han dansade med pojkarna men inte med flickorna, fast de ville dansa med honom. Till slut så kom en flicka som var högfärdig och med henne dansade han så länge att skinnet föll av fötterna hennes, och då gissade de vem den där karlen var, som hon dansade med. De foro då efter prästen men han fick inte bort honom De foro sedan efter en annan men han fick inte heller bort honom. men slutligen foro de efter en tredje präst och då han kom, så stack han ett hål med en knappnål i fönsterblyet och sade: " Är det folk så får han dansa är det fan så ska han ut" Då for fan ut.

Insänt från Kvimo
En gång kom en fin herre på en danstillställning och frågade vilken av flickorna som dansade bäst.
En steg fram och började dansa med herremannen. De dansade och dansade med allt större fart och dansen tog icke något slut. Flickan kunde ej sluta dansa och spelmannen ej sluta spela. Slutligen såg man att blod började flyta ifrån flickans kilaskor ( eller svartskor som de också kallades) Då skar man av strängarna på fiolen så att musiken upphörde, och först då kunde flickan stanna. Då man sedan började se närmare på herremannen, såg man att hans fot var en hästfot.Dansat i Godby den 4 september år 2019


Johan G. Granlund