onsdag 31 december 2014

Bomarsund - Grinkarudden sjättedag jul

Bomarsund den 21 juni år 1854. De engelska krigsfartygen Valorous, Odin och Hecla har seglat in genom Ängösund och startat ett anfall på Bomarsunds fästning. Detta slag är benämnt som "Midsommarslaget". Vad man inte visste var att försvararna i all hast hade byggt upp ett bakhåll vid Grinkarudden i Lumparn cirka 2 km söder om fästningen  med skarpskyttar och artilleri. I bilden ser vi de tre fartygen samt krutröken ifrån udden.

Jag har i många år längtat att få komma ut till detta ställe. Nu skulle det bli av, sjättedag jul, i nådens år 2014. Efter all julmat och hembryggd kalja riktigt hoppade jag ur bilen för den cirka 5 km långa vandringen genom sumpmarker, ko/rådjursstigar, stenrösor och över kullvälta träd.Jag hade parkerat min bil vid Gruntens trädgård ganska nära "Krutkällaren" som man kallar denna grund och en bit ifrån Skarpgårdens gamla gårdsgrunder.
Längs med vägen såg jag äppelträd med färdigt lagade äppelmosar som jag åt av på vandringen.Som jag tidigare berättat älskar jag stenrösor och så fort jag ser en sådan bränner det till i kameran.
Här en skytteskåra långt upp på land. Kan härröra från ofärdstider typ Bomarsundskriget. Någon form av bevakningsplats och skydd för de soldater som posterades vid Grinkarudden under anfallet
den 21 juni 1854.Här är en liknande men nu har man förstått att utnyttja en stor sten som delvis skydd.Ett naturens under, står denna fina sten inte som ett minnesmonument över de tappra Grinkaruddskrigarna kanske? Trädets rötter hade slingrat sej runt stenen som följde med då den ramlade ikull.Men vad i herrans namn är detta? Jo, någon har fått lös elden men fått den släckt utan större förstörelse. Men det var nog nära en storbrand. Eventuellt hade åskan slagit ned men det tydde på mänsklig aktivitet då man såg hur de försökt släcka elden med att riva upp buskar.Nu hade vi kommit fram till de första skytteposteringarna vid Grinkarudden och vi skulle stöta på 9 stycken liknande och ett stort där artilleriet hade legat. Om man räknar ett tiotal skyttar vid varje värn så har vi cirka hundra totalt som besköt båtarna som låg strax utanför.Det var ett mycket skickligt drag av kommendant Bodisco att bygga upp dessa skyttevärn som fungerade som ett bakhåll för de tre fartygen Hekla, Odin och Valorous. Enligt skeppsläkare Cree ombord på Odin ställde dessa skyttar till stora besvär för manskapet. Han hade fullt schå med att ta hand om sårade soldater och han skriver: Då vi drog oss tillbaka vid 23 tiden andades alla ut.Cree skriver att: Vi var tvungna att ställa upp hängmattor och skärmar som skydd mot kulorna.
Troligtvis gick det då så till att de lade sig alla fartygen med bredsidan till emot fästningen för anfall.
Då kommer gevärskulorna vinande in akterifrån och för detta kunde man inte värja sig effektivt. Hela servisen låg oskyddat emot kulorna.Här låg artilleriet,  långa sandsträngar markerar var de fyra kanonerna stått och det stämmer helt med historiebeskrivningen.En mycket intressant sak, här har man gröpat ned en sänka för varje kanonmynning. De var mycket väl maskerade. Jag skulle hävda att denna anläggning är den bäst bevarade av alla i det s.k. Bomarsundskriget. Men en sak undrar jag, hur i jesse namn fick de dit kanonerna, månne sjövägen?Det var så dags att gå hem och på återvägen stötte jag på ännu ett äppelträd, påminner om mänsklig närvaro, kanske ett torp har funnits i närheten. Invid en av de största granar jag skådat.
                                Med dessa rader och denna bild önskar jag alla mina läsare ett:

                                                                      Gott Nytt År!
                                                                  Hyvä Uutta Vuotta!
                                                                   Happy New Year!Johan Walker den 31 december år 2014 kl. 21.58

torsdag 11 december 2014

Åländska böcker till saluJag säljer nu ut av mina under åren samlade dubletter av antikvariska åländska böcker.
De flesta böcker säljs i antikvariskt skick dvs. de är lästa och använda.
Vissa är helt olästa således nya.
Till priset tillkommer portokostnader.
Kontakta Johan Granlund, Godbyvägen 1290, 22410 Godby
Tel. 040 5845887


Runar Salminen, Och till sist sprack himlarna alla 10 €


Under segel, Charlie Holmqvist 12 €


Vinden bär hem, Signelia Häggblom 15 eSignelia Häggblom, När bergen blommar 10 €


                                         
                                               Axel Danielsson  I Sund 15 €     Aftonpannan 10 €

I Sund såldes på bokmässan 2016.

Jag har i när 30 års tid samlat på mej cirka tusen böcker med hänknytning till Åland, man brukar kalla detta för Alandica. Böckerna är oftast skrivna av ålänningar hemma eller i förskingringen.
I samlingen finns även faktaböcker där Åland finns med samt reseskildringar gjorda av folk som farit här över eller seglat på åländska skutor.
Det har då blivit så att jag köpt på mej dubbletter emedan man minns inte alltid vad man har i skåpet och dessa säljer jag nu till hugade spekulanter. Nedan följer nu det fotograferade boklagret samt till sist prislistan för var och en skilt för sig.                  Ulla-Lena Lundberg, Stora världen,  10 €              Leo, 10 € st.


                          Ulla-Lena Lundberg, Sand, 10 €                  Ingens Anna 10 € st.


                 


Anna Beata möter kärleken 8 € Anni Blomqvist (såld), Åländsk folklivsskildrare Inger Örtenblad 8 €
  I kamp med havet, Anni Blomqvist 10 €                               Anni Blomqvist, Anna Beata kohtaa rakkauden, ja Sarri tlten sylissä, 8 € kpl.


                       


     


                             Valdemar Nyman, Som tusen liljor,    Sko sko hästen, 10 € per st.                                   Valdemar Nyman, Som tusen liljor, klotband, 20 € st.


Valdemar Nyman, Postvägsbyarna Finströms sockenkrönika III 10 € st samt Vassrike 15 € st.Valdemar Nyman, Från Tuna till Ljugarn 10 €, Finströms sockenkrönika II Kyrkogränden 10 €                    Sally Salminen, Spår på jorden 12 €        Vid havet 10 €


                     Sally Salminen, Jerusalem 10 €              På färder i Israel 10 €


            Sally Salminen, På lös sand  10 €, halvfransk 15 €,         Barndomens land 15 €


                                 Sally Salminen Nya Land 10 €          Prins Efflam 10


                       Sally Salminen, På lös sand, halvfransk 20 €   Min amerikanska saga 10 € såld.


                                               Sally Salminen, Den långa våren 10 €


                         Sally Salminen, Katriina, suomeksi käännetty 15 € översatt till finska


                                                         
                                                            Töftölandet, oläst, 10 €


                            Aili Nordgren, Väljer du stormen, 6 €             Brinn eld 6 €Ralf Nordgren, Han vaktade en å, Åttonde dag, Jag kan inte säga så mycket alla 8 € st.
På fri fot 6 €


                                                          Edith Unnerstad, Snäckhuset 6 €


                               Erika Lindström, Frigjord 10 €            Eko från när och fjärran 8 €


                           


                                        Broge Wilén, Postfärderna över Ålands hav 8 €


                                           Sally Salminen Den långa våren, 10 €


                             Tuulikki Metsola, Bro Anna 8 €          Äventyret i Bomarsund 8 €


                                           Gustaf Widén Syrenbacken Åländska essäer 8


                            Johannes Salminen Minnet av Alexandria 8 €,   Ålandskungen 8 €


                       


                                                        Georg Kåhre, Strandhugg 10 €


                                             Svensböledagboken, Sunds näringsnämnd 20€


                                                          Runar Backman, Ett rikt liv 10 €


                                              Helle Hellberg, Stränders blommor 6 €


                                  Sigvard Nordberg, Drakens döttrar, Marmorborgen 10 € st.


Olov och Britt Isaksson, Tillsammans med Åland, 8 €
Ingunn Grönstrand, Alla sorters väder 10 €
                                                                                                           


                                                  Erik Sundblom, Mellangårdsfolket 10 €


                                  T. Udde, Fregatten Orrdal 10 €     Strandhugg till döds 8 €


                                              Christoffer H, Eriksson, Okänt hav 10 €


                                                                  Agnes Rask, Erika 10 €


Gunvor Javén, Skymningen faller blå, Höstvår, Lev väl flickebarn, I tidens dolda rymlighet 8 € st.
                                         


                                        Otto Andersson, Finlandssvenska musikfester 8 €, oläst


                                    Paul Mörn, Bergtagen 10 €,        Liby hemman, 5 €, olästa
                                                               


                                       
           

                                       

            Sanct Olof, julböcker, 1949-59m 10 € st. 1960-69 8 € st, 1070-79 6 € st, därefter 5 € st.
1950 såld.


                                      Åländsk Odling, från 1960-talet och framåt, 5 € st.


                                                       Det Åland du aldrig mött 10 €


                     


                                   Paul Mörn, Liby hemman i Saltvik, en gårdskrönika 5 €
                                       Signe Mörn, Blå är vinden, dikter och noveller 10 €


                             Gunvor Javén, I tidens dolda rymlighet 8 € , Lev väl flickebarn 8 €
                                       


                                 Martin Isaksson, om Carl Björkman, Ålands första lantråd   8 €


                                         Håkan Kulves, Havsörnens ekologi på Åland, 10 €


                  Matts Dreijer, Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag, Åland inför framtiden, 8 €


                                       Åland demilitariserat örike, Ålands Fredsförening 5 €


Thorvald Eriksson, Så tillkom Ålands självstyrelse och så försvaras den. Glimtar ur självstyrelsens historia. 5 €, häfte


                   Erik Bertell, Skattedistrikt och förvaltningsområden, Ålands Kulturstiftelse. 10 €


                                                              Åland, bildverk 8 €


                            Matts Dreijer, Den historiska bakgrnden till Ålands självstyrelse 5 €, häfte


                           Skonertskeppet Sigyn, Finlands enda museifartyg, faksimilutgåva, 5 €


 


                Finländska seglare 2, Fred, Olivebank, Lars Grönstrand, SvenAndersson 5 €. faksimil.                                                  Sally Salminen Katrina, halvfransk, 25 €


                                          Sally Salminen, Den långa våren, halvfransk, 20 €


         Erik Sundberg, Eckerö Kyrkoby, från Gustav Vasas tid till våra dagar, 15 €, oläst


              Erik Sundberg, Eckerö Överby, från Gustav Vasas tid till våra dagar 15 €, oläst.


                                            Erik Sundberg, Storby -en annorlunda by, 15 €, oläst

                                                 
                                                             Matts Dreijer 80 år, 5 €, oläst


                                                  Valdemar Nyman, Thul i Thule 5 €, oläst


                      Stefan Lindfors, Marco Melander, Två dagar i Mariehamn, bildverk 10 €


                                Erik Tudeer, Ålandsbanken 1919-1989, jubileumsskrift 10 €

Inventerat  i Godby den 11 december år 2014


Johan Granlund
Tel. 040 5845887
j.granlund( snabel a ) aland.net