onsdag 31 december 2014

Bomarsund - Grinkarudden sjättedag jul

Bomarsund den 21 juni år 1854. De engelska krigsfartygen Valorous, Odin och Hecla har seglat in genom Ängösund och startat ett anfall på Bomarsunds fästning. Detta slag är benämnt som "Midsommarslaget". Vad man inte visste var att försvararna i all hast hade byggt upp ett bakhåll vid Grinkarudden i Lumparn cirka 2 km söder om fästningen  med skarpskyttar och artilleri. I bilden ser vi de tre fartygen samt krutröken ifrån udden.

Jag har i många år längtat att få komma ut till detta ställe. Nu skulle det bli av, sjättedag jul, i nådens år 2014. Efter all julmat och hembryggd kalja riktigt hoppade jag ur bilen för den cirka 5 km långa vandringen genom sumpmarker, ko/rådjursstigar, stenrösor och över kullvälta träd.Jag hade parkerat min bil vid Gruntens trädgård ganska nära "Krutkällaren" som man kallar denna grund och en bit ifrån Skarpgårdens gamla gårdsgrunder.
Längs med vägen såg jag äppelträd med färdigt lagade äppelmosar som jag åt av på vandringen.Som jag tidigare berättat älskar jag stenrösor och så fort jag ser en sådan bränner det till i kameran.
Här en skytteskåra långt upp på land. Kan härröra från ofärdstider typ Bomarsundskriget. Någon form av bevakningsplats och skydd för de soldater som posterades vid Grinkarudden under anfallet
den 21 juni 1854.Här är en liknande men nu har man förstått att utnyttja en stor sten som delvis skydd.Ett naturens under, står denna fina sten inte som ett minnesmonument över de tappra Grinkaruddskrigarna kanske? Trädets rötter hade slingrat sej runt stenen som följde med då den ramlade ikull.Men vad i herrans namn är detta? Jo, någon har fått lös elden men fått den släckt utan större förstörelse. Men det var nog nära en storbrand. Eventuellt hade åskan slagit ned men det tydde på mänsklig aktivitet då man såg hur de försökt släcka elden med att riva upp buskar.Nu hade vi kommit fram till de första skytteposteringarna vid Grinkarudden och vi skulle stöta på 9 stycken liknande och ett stort där artilleriet hade legat. Om man räknar ett tiotal skyttar vid varje värn så har vi cirka hundra totalt som besköt båtarna som låg strax utanför.Det var ett mycket skickligt drag av kommendant Bodisco att bygga upp dessa skyttevärn som fungerade som ett bakhåll för de tre fartygen Hekla, Odin och Valorous. Enligt skeppsläkare Cree ombord på Odin ställde dessa skyttar till stora besvär för manskapet. Han hade fullt schå med att ta hand om sårade soldater och han skriver: Då vi drog oss tillbaka vid 23 tiden andades alla ut.Cree skriver att: Vi var tvungna att ställa upp hängmattor och skärmar som skydd mot kulorna.
Troligtvis gick det då så till att de lade sig alla fartygen med bredsidan till emot fästningen för anfall.
Då kommer gevärskulorna vinande in akterifrån och för detta kunde man inte värja sig effektivt. Hela servisen låg oskyddat emot kulorna.Här låg artilleriet,  långa sandsträngar markerar var de fyra kanonerna stått och det stämmer helt med historiebeskrivningen.En mycket intressant sak, här har man gröpat ned en sänka för varje kanonmynning. De var mycket väl maskerade. Jag skulle hävda att denna anläggning är den bäst bevarade av alla i det s.k. Bomarsundskriget. Men en sak undrar jag, hur i jesse namn fick de dit kanonerna, månne sjövägen?Det var så dags att gå hem och på återvägen stötte jag på ännu ett äppelträd, påminner om mänsklig närvaro, kanske ett torp har funnits i närheten. Invid en av de största granar jag skådat.
                                Med dessa rader och denna bild önskar jag alla mina läsare ett:

                                                                      Gott Nytt År!
                                                                  Hyvä Uutta Vuotta!
                                                                   Happy New Year!Johan Walker den 31 december år 2014 kl. 21.58

torsdag 11 december 2014

Åländska böcker till saluJag säljer nu ut av mina under åren samlade dubletter av antikvariska åländska böcker.
De flesta böcker säljs i antikvariskt skick dvs. de är lästa och använda.
Vissa är helt olästa således nya.
Till priset tillkommer portokostnader.
Kontakta Johan Granlund, Godbyvägen 1290, 22410 Godby
Tel. 040 5845887

Anselm Sjöblad fotograf  20 €  ny, oläst.

I Ålands övärld, 15 €, bildbok från åländska skärgården, Kaj Dahl
Vinden drar, Harald Lindfors 12 €
Hästöborna, Anton och Rudolf Rosenberg, 12 €
I Gestapos våld, Sven Bris 12 €
Och till sist sprack himlarna alla 10 €, Runar Salminen
Under segel, Charlie Holmqvist 12 €
Vinden bär hem, Signelia Häggblom 15 e
När bergen blommar 10 €, Signelia Häggblom


                                       

Aftonpannan, Axel Danielsson 10 €

I Sund såldes på bokmässan 2016.               
 Ulla-Lena Lundberg, Stora världen,  10 €              Leo, 10 € st.
Sand, 10 €                  Ingens Anna 10 €
Ulla-Lena Lundberg
                 Anni Blomqvist, Åländsk folklivsskildrare Inger Örtenblad 8 €
Anna Beata såld.

 I kamp med havet, Anni Blomqvist 10 €          
Anna Beata kohtaa rakkauden, ja Sarri tuulten sylissä, 8 €.
Anni Blomqvist
                   
      Som tusen liljor, Sko sko hästen, 10 €.
Valdemar Nyman
Som tusen liljor, klotband, 20 € st.
Valdemar Nyman
Postvägsbyarna, Finströms sockenkrönika III 10 € st samt Vassrike 15 €.
Valdemar Nyman
Från Tuna till Ljugarn 10 €, Finströms sockenkrönika II Kyrkogränden 10 €
Valdemar Nyman
Spår på jorden 12 €        Vid havet 10 €
Sally Salminen
Jerusalem 10 €              På färder i Israel 10 €
Sally Salminen
På lös sand  10 €, halvfransk 15 €,         Barndomens land 15 €
Sally Salminen
Nya Land, Prins Efflam
Sally Salminen
 På lös sand, halvfransk 20 €
Sally Salminen
Min amerikanska saga såld.
Den långa våren 10 €
Sally Salminen
 Katriina, suomenkielinen versio, 15 €
Sally Salminen


                                                         
                                                         
Töftölandet, oläst, 10 €
Väljer du stormen, 6 €
Aili Nordgren
          Han vaktade en å, Åttonde dag, Jag kan inte säga så mycket alla 8 € st.
På fri fot 6 €
Ralf Nordgren 
Snäckhuset 6 €
Edith Unnnerstad 
Frigjord 10 €            Eko från när och fjärran 8 €
Fredrika Lindström
                           


                                 
Postfärderna över Ålands hav 8 €
Broge Wilén

                         
Bro Anna 8 €          Äventyret i Bomarsund 8 €
Tuulikki Metsola                                         
Syrenbacken Åländska essäer 8
Gustav Widèn                         
Minnet av Alexandria 8 €,
Johannes Salminen


                       


                                                     
Strandhugg 10 €
Georg Kåhre                                           
                                                       
Ett rikt liv 10 €
Runar Backman                                           
Stränders blommor 6 €
Helle Hellberg                               
Drakens döttrar, Marmorborgen 10 € st.
Sigvard Nordberg
Olov och Britt Isaksson, Tillsammans med Åland, 8 €
Ingunn Grönstrand, Alla sorters väder 10 €
     
                                                                                                    


                                               
Mellangårdsfolket 10 €
Erik Sundblom
Torparpojken från Sommarö,  12 €
Erik Sundblom                               
Fregatten Orrdal 10 €     Strandhugg till döds 8 €
T. Udde                                           
Okänt hav 10 €
Christoffer H. Eriksson

Havet är mitt hem, Elis Karlsson 12 €                                                               
Erika 10 €
Agnes Rask
Skymningen faller blå, Höstvår, Lev väl flickebarn, I tidens dolda rymlighet 8 € st.
Gunvor Javén
                                         


                                     
Finlandssvenska musikfester 8 €, oläst
Otto Andersson


                                 
Bergtagen 10 €,        Liby hemman, 5 €, olästa
Paul Mörn                                                            

                                                                                     
         
Sanct Olof, julböcker, 1949-59 10 € st.
1960-69 8 € st,
1970-79 6 € st,
därefter 5 € st.
1950 såld.


                                                                                        
Det Åland du aldrig mött 10 €


                     


                                 
Liby hemman i Saltvik, en gårdskrönika 5 €
Paul Mörn
Blå är vinden, dikter och noveller 10 €
Signe Mörn                           
I tidens dolda rymlighet 8 € , Lev väl flickebarn 8 €
Gunvor Javén
                                       


                               
Carl Björkman, Ålands första lantråd   8 €
Martin Isaksson                                       
Havsörnens ekologi på Åland, 10 €
Håkan Kulves               
 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag, Åland inför framtiden, 8 €
Mats Dreijer                                     
Åland demilitariserat örike, Ålands Fredsförening 5 €
Så tillkom Ålands självstyrelse och så försvaras den. Glimtar ur självstyrelsens historia. 5 €, häfte
Thorvald Eriksson                 
Skattedistrikt och förvaltningsområden, 10 €
Erik Bertell,                                                           
Åland, bildverk 8 €                         
Den historiska bakgrnden till Ålands självstyrelse 5 €, häfte
Matts Dreijer                         
Skonertskeppet Sigyn, Finlands enda museifartyg, faksimilutgåva, 5 €


 


             
 Finländska seglare 2, Fred, Olivebank, Lars Grönstrand, SvenAndersson 5 €. faksimil.
                                               
Katrina, halvfransk, 25 €, Sally Salminen                                       
Den långa våren, halvfransk, 20 €, Sally Salminen     
 Eckerö Kyrkoby, från Gustav Vasas tid till våra dagar, 15 €, oläst, Erik Sundberg           
Eckerö Överby, från Gustav Vasas tid till våra dagar 15 €, oläst, Erik Sundberg                                         
Storby -en annorlunda by, 15 €, oläst, Erik Sundberg


                                                 
                                                           
Matts Dreijer 80 år, 5 €, oläst                                               
Thul i Thule 5 €, oläst, Valdemar Nyman                   
 Två dagar i Mariehamn, bildverk 10 €,
Stefan Lindfors och Marco Melander                             
Ålandsbanken 1919-1989, jubileumsskrift 10 €, ERik Tudeer


Inventerat  i Godby den 14 maj år 2017


Johan Granlund
Tel. 040 5845887
j.granlund( snabel a ) aland.net