torsdag 20 november 2014

Bomarsundstegel i Wasastjernska palatset i Vasa

Wasastjernska palatset i Vasa. I hörnet av Skolhusgatan 2 och Museigatan 4.


Efter att Bomarsunds fästning på Åland hade sprängts i bitar av de allierade styrkorna, har många fartygslaster med tegel och annat byggnadsmaterial sålts och bortforslas därifrån. Vi kan i dag se endast små rester kvar av de murar som blev kvar efter den stora smällen. Det har ju sedan länge varit känt att Uspenskijkatedralen och Alexandersteatern samt diverse ladugårdar och till och med vårt landskapsgarage i Godby var uppbyggda av tegel från Bomarsund.

 Nu har även ett annat stort palats, det Wasastjernska palatset i Vasa visat sig vara uppbyggt med dessa tegel,  Det var vid läsning av boken  "Från Bomarsund till Sveaborg " av Marta Hirn som jag stötte på den uppgiften.

På Österbottens museums hemsida står följande angående huset:
År 1999 efter reformen av länsförvaltningen, fick museet ta i bruk två våningar i det f.d. landsövdingeresidenset på Skolhusgtan 2.
I dag finns museets förvaltning, arbetsrum, arkiv och bibliotek i huset. Den lilla palatsliknande byggnaden i nygotisk stil byggdes av brukspatronen vid Östermyra bruk Gustav August Wasastjerna, sonson till Abraham Falander - Wasastjerna. Ritningarna gjordes av Karl-Axel Setterberg och huset stod färdigt år 1865.

Jag tog då kontakt med amanuensen vid Österbottens museum. Den vänliga fröken som svarade i telefonen kunde genast  bekräfta uppgifterna om Bomarsundsteglen. Hon berättade även att tillsammans med tegelmassorna från Bomarsund följde  med ett spöke. Om detta skall jag berätta någon annan gång.
Som sagt, tegel från Bomarsund har i väldiga mängder förts bort för byggnad av olika slags hus i finländska städer. Här ser vi en notis om huru tegel fördes till Helsingfors för byggnationen av Ryska Teatern eller Alexandersteatern som den numera heter. Om detta finns i denna blogg en artikel från 2010.


Här ser vi en annons från Åbo Underrättelser för år 1875. Hör och häpna! En miljon tvåhundratusen tegel plus övriga byggnadsmaterial och huggna stenar.
Det finns många sådana notiser då man går igenom gamla tidningar från slutet av adertonhundratalet.

Ruinerat i Godby den 20 november år 2014

Johan Granlund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar