måndag 25 juni 2018

HMS Penelope - nära att gå i kvav i Bomarsund den 10 augusti år 1854


Paddle - Frigate HMS Penelope

I den stora Brittisk-Franska flottan som anföll Bomarsund i augusti år 1854 ingick även HMS Penelope.
Hon var ett segeldrivet skepp med 46 kanoner, som beställdes för byggnation den 1 januari år 1820, skulle ingå i den brittiska flottan fram till år 1864 då hon avyttrades. Skepp med namnet Penelope har funnits före och efter detta.
Penelope kölsträcktes år 1927 och sjösattes år 1929. Fartygets längd var 65,5 och dess bredd 12,5 meter samt djupgående 6,1 meter. Hennes besättning var i Bomarsund 284 man.


Penelope byggdes som ett slagskepp med segeldrift men ombyggdes år 1842-43 till ett paddle-box fartyg d.v.s. drevs i öppen sjö med segel och inomskärs med kolmaskindrivna skovelhjul.
Efter ombyggnationen hade hon endast 26 kanoner.


Penelopes kapten James Crawford Caffin, en man född år 1812 och avliden år 1883.

I den allmänna historiken kan man läsa att Penelope stävade upp emot fästningen mycket närmare än den övriga flottan som låg i stå på betryggande avstånd i Lumparn. Man drar så på sig fästningens eld och går på grund på en okänd grynna. Det säges också att man hade fått order om att pröva fästningens eldstyrka. Man går ganska långt in och ingen reaktion från fästningen, men så plötsligt smäller det till. Man utsätts för en häftig kanonad och tvingas ge moteld. I stridens hetta går man på en okänd grynna och fastnar i den. Till sin hjälp får man ett antal fartyg men ingenting tycks hjälpa, man sitter obönhörligen på. Stor fara, och detta drama skall pågå i tre och trekvarts timme. Man kommer loss genom att ta ner riggen, tömma vattentankar, hiva överbord 15 kanoner, stenkol, över hundra kanonkulor och över 400 meter tunga kättingar.


I boken The Crimean War British Grand strategy against Russia 1853 - 56 av Andrew Lambert
kan vi läsa följande:
Här framgår Penelopes grundstötning och hela händelsekedjan fram tills den.  Hon hade stävat in i
Lumparn och fram emot Bomarsund torsdag morgon den 10 augusti år 1854 assisterad av Biddlecombe. Napiers order var att hon skulle gå upp igenom "kanalen" emellan Prästö och Töftö, detta för att se om dess ostliga flank var bestyckad med kanoner samt i så fall pröva dess styrka.
Hon skulle dessutom ankra vid den 11 te kanongluggen, detta troligtvis räknat från höger i fästningen. Detta framgår tydligt i Napiers order "to draw the fire if there were any guns mounted


Men nu händer det sig så att klockan 11.30 kör hon på ett oidentifierat grund söder om Prästö inom farleden.
Avståndet här till fästningen var 1800-1900 yards från fästningen vilket innebär ca 1.700 meter.
Här ligger hon så hårt på grundet mitt emot den 17 de embrasuren och blir hårt ansatt av dess kanonad.
Nu kom kapten Broke på Pigmy "ned från ändan av Prästö-Töftö kanalen" vilket jag förmodar är söderut från den plats de var på och där låg också Trident, Duperre och Hecla. På Hecla försökte kapten Hall direkt med en bogsering bort från grundet vilket misslyckades, hon stod stadigt på.
Hon samt Gladiator var hårt attackerade av "red shots" alltså kulor försedda med brandluntor som damp ned på däck ovanifrån till skillnad från "round shots" som gick vågrätt och slog igenom fartygen. Nu vaknade Napier och det sägs att detta var för första gången man såg honom i snabb aktion under hela företaget hittills. Han beordrade Plumridge att omedelbart ge order om att Penelope måste hiva alla sina kanoner överbord om det var nödvändigt för att få loss fartyget.

Nu hivas således 15 kanoner överbord, 240 fathoms vajer eller kätting, ( 1 fathom är 1,8288 meter således 439 meter) samt 118 kanonkulor och till slut tömdes alla vattentankar.
Nu kommer hon äntligen flott klockan 15.15 efter tre och trekvarts timmes kamp.
Hon hade förlorat 2 man och fått 1 sårad, de andra hade förlorat 1 man och fått 4 sårade.Artikel i tidningen Folkets röst från augusti 1854.
En serskild rapport av den 11 Augusti omförmäler amiral Napier att "ångfregatten Penelope" mellan Prästö och Töftö hade gått på grund och blott genom att låta alla sina kanoner gå öfver bord kunnat draga sig ur ryssarnes eld. Ehuru fregatten blifvit beskjuten med glödgade kulor, hade den dock i det hela lidit blott obetydlig skada.

HMS Penelopes loggbok av den 10 augusti år 1854.

Efter ihärdigt sökande har jag lyckats få tag i Penelopes loggboksidor från London National Museum
och kan här visa dessa. Av loggboken framgår följande:

Thursday 10 August 1854 AM
11.00 Weighed and proceeded fo the Preste Channel. Master of the Fleet came on board to pilot the ship.

11.25 Bomarsund Fort opened fire on the ship att 1800 - 1900 yards, (ca 1.700 meter)

11.30 Ship rounded lowered cutters and sent them to ? Portside ? Stafside?


PM 12.10 Backed engines full power but ship would not move. Blew water out of Port boiler

12.20 Boats of French Div of Battle Ships " Trident" and "Duperre" Came with anchored and hawsert fo our assistance. Lowered anchors with Cat falls on the ground.  Ships Company trying to move ship buy vurning ?

12.40 Gladiator, Hecla and Pigmy came to assist on getting ship off also the boats of "Termagant" and "Belleste". Blew water out of foremost boiler.'

12.55 Blew water out of Sta ? aftermost boiler ? Weering chain cable overboard and passing shot into boats and getting hawsers to ship ??

2.00 A Round shot killed  ?? Privett, Capten Main ? Passed ? ships side and killed French seaman in boat alongside.
(Denna händelse finns omtalad i Lord Dufferins memoarer)

2.55 Killed by a "round shot" Basker lord ? wounded Robinsson ? and higtly, two man blonging to
" Termagant" and " Belliste"

3.00 Threw overboard gun 10 in 85 cwt    1
                                             8  in 65 cwt    10
                                             8  in 52 cwt      4

Inch = tum,
Cwt= centrum weight ca 50 kg + 85 = 4.250 kg

( således 15 kanoner hivade överbord. Första raden står för modellen på kanonen, den andra storleken och tredje antalet)                                                           

3.30 Floated and bogceered in loss of Hecla and Pigmy'

4.00 Came to with small into ?
Lista på Penelopes gods som hivades överbord vid grundstötningen.

Efter varje längd ser man förkortningen "fms", alltså fathoms, detta är förmodligen det engelska längdmåttet Fathom som var motsvarigheten till vår famn. Deras fathom var 1,8288 meter medan vår famn var 1,78 meter.

Ombord på den brittiska flottan fanns elitsoldater med specialiteten dykning.
Det skulle nämligen visa sig att efter att fienden kapitulerat hade man all tid i världen att samla upp
allt man slängt överbord. Nu inträder på scenen en dykare vid namn Richard Pillman Jones. Han var årsbarn med fartyget Penelope alltså född år 1820. Han skall av allt att döma dyka ned och leta upp allt som slängdes överbord.

Denna tids dykarutrustning. Två man står på däck och pumpar in luft i dykutrustningen.The Colour Sergeant Richard Pillman Jones Royal sappers and miners 1861


Här framgår att dykaren Pillman Jones får upp 6 kanoner. Således finns ännu på havsbottnen nära grynnan 9 kanoner. Detta förutsatt att inte någon hittat dem under årens lopp, ryska ubåtar t.e.x som vistades i dessa vatten i början av 1900-talet.


Då är frågan, var gick Penelope på grund. I den allmänna historiebeskrivningen finns inga svar, mycket litet är skrivet om denna händelse.

Här ser vi en kartskiss över området. Söder om Prästö ser vi ett område med en ansamling grynnor.
Vi kan se en notering Penelope Rock så med allra största sannolikhet är detta platsen. I den dagbok Coffin skriver säger han att avståndet var 1800 - 1900 yards. Då 1 yard är 0,91 meter får vi fram ett avstånd om cirka 1700 meter och detta skulle stämma mycket bra. Det omtalas även att den intensivaste kanonaden kom från den 17:de embrassuren, alltså kanongluggen i fästningen och då man räknar från vänster stämmer även det ganska bra.På de målningar som finns över händelsen ser man mycket lite skog, så att hela Prästö var nog avskogad och därför syns Prästö tornet mycket tydligt mellan olycksfartyget och den bogserande.

Ovan en artikel i Morning Herald av den 13 november 1854
The Affair of the Penelope.
Här framgår det klart att Penelope fick order om att förflytta sig närmare huvudfästningen för att undersöka om den var bestyckad med kanoner även på den högra flanken. I allas åsyn går hon så på en okänd grynna, en högt upp stående sten i vattnet och blir stadigt fast där. Vittnet tror att de höll på i över två timmar för att få loss henne. Vidare omtalas hur man såg två fransmän bli skjutna i en mindre båt utanför fartyget och att den ene skulle kluvits i två delar.I loggboken framgår även en händelse noterad som jag förut läst om i Cree Journals.

Skeppsläkare William Crees dagbok över händelserna i Bomarsund. En mycket tillförlitlig källa.
Hans noteringar är pricksäkra och här ser vi vad som hände.


The Penelope got ashore too near the forts and was fired upon with red - hot shots which three of her man died.

One of her midshipsmans did a plucky thing, one of te red shots came through the ships side and lodged in his sea chest. He cooly picked it up with  a shovel and placed it on three Cold - shot till it became harmless.


I loggboken för Penelope kan vi till vänster se den händelse som skeppsläkare Cree skriver om.
En eldröd kanonkula som slår in och landar i en sjömanskista. Detta skulle ju ha innebuit katastrof, hela fartyget kunde ju ha brunnit, men en heroisk insats av en matros räddar situationen.
Texten ser vi stående lodrätt till vänster i loggboken.

En fråga jag ställer mig är, varför fick inte denne sjöman Victoria Cross? Han gjorde en heroisk insats, då en brinnande kanonkula landat i en sjömanskista, tar den med en skyffel och placerar den på ett ofarligt ställe. Denna brinnande projektil kunde ju ha förorsakat hela fartygets brand.
Däremot får en mate Lucas, ett Victoria kors, för att han slängt en liknande överbord, vad är skillnaden? Jag tror att skillnaden låg i kaptenens agerande gentemot sin besättning. Kapten Hall på Hecla ville få en hjälte med det behövde inte Coffin på Penelope.


En vacker men blåsig dag i juni år 2018 företar bloggförfattaren och dykarlaget Göran och sonen Jerry Wilhelmsson en provdykning till den förmodade grynnan där HMS Penelope stötte på och höll på att gå i kvav. Vi hittade vid detta första provdyk ingenting, ingen kålbit, inte en endaste kanonkula, allt var rensopat. Men vi gör nya försök!
Vi startar från Östrahamnen i Mariehamn.


Går igenom Lemströms kanal

Framme vid grynnan och på med dykardräkten
Jerrys dykarmundering börjar bli klart för drabbning

Jerry är ner i plurret och bojen följer lydigt med


Detta kan vara grynnan som HMS Penelope stötte på och var nära att gå i kvav för.Grundat i Godby den 25 juni år 2018

Johan G. Granlund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar