onsdag 6 juli 2016

Salvator Mundi i Sunds kyrka - "va e dee förenn härrä"

                                                Sunds kyrkas gamla orgelläktare

Då jag och en vän en dag i början på juli var och vattnade mina föräldrars grav, kände vi på kyrkdörren som faktiskt var öppen. Vi stegade in och jag höll på och ramla "framlänges" som jag alltid gör i kyrkans tornsals trappa.

Sunds kyrka är ju som vi vet Ålands största och numera konstaterats vara den äldsta på Åland. Jag ämnade predika lite för mitt sällskap om "birkakorset" och det enorma krusifix från medlet av 1200-talet, som hänger i kyrkan och som är det största krusifix i en landsortskyrka norr om Alperna.

Nåja, vi hade bråttom hem för kaffetanden började göra sig påmind. Jag blickar upp emot den gamla orgelläktaren där jag så många gånger stått och sjungit solo på begravningar och bröllop. Jag kan berätta att jag även varit med på den tiden då det behövdes orgeltrampare. Det var på begravningen av Atte Granlund då jag sjöng " I himlar sjungen" och kyrkvaktmästaren startade trampet ett tiotal sekunder före t.f. kantor Anselm Sjöblad stämde in i partituret. En gigant inom fiolmusiken på Åland sekunderade, Gösta Bryggman. Efteråt sade han till mej: Johan om du någon gång har problem med noter, kom in till mej!
Nä Johan sluta svamla nu, berätta nu vad du har att komma med!

Just så, jag blickade som sagt upp, började återigen "guida" och rabblade upp, från vänster hänger de två reformatörerna Melanchton och  Luther, Sankt Henric, ( ni vet, han som bonden Lalli slog ihjäl på Kjulo träsk och som blev Finlands nationalhelgon), Johannes Döparen, Salvator Mundi, evangelisterna Mattheus, Marcus, Lucas och Johannes.

Men vänta nu, vem var Salvator Mundi? Vad var det för en herre? Frågorna upprepades gång efter gång då vi for hem. Vi frågar Google sade vi, yes det gör vi!

Medan min vän satte på kaffet, gick jag till min alandicabokhylla för jag anade att där fanns en ledtråd.
Ålands kyrkor volym III, Sund och Vårdö, skriven av den kunnige och spirituelle professorn Åsa Ringbom och Christina Remmer.
I kapitlet om läktaren står bl.a. följande: I tornkyrkan mot västväggen. Flyttad år 1937 från långhusets västvägg. Golvet och trappan nybyggda medan barriären med målningarna från 1672 återmonterades. Inför kyrkorestaureringen år 1937, föreslog professor Carolus Lindberg en flyttning av orgelläktaren till tornkyrkan. Kyrkofullmäktige motsatte sig till en början en flyttning, av ekonomiska skäl, men genom en donation på 25.000 mark från Charlotta och Johan Edvard Sundströms fond blev det möjligt att bygga den nya läktaren.
Läktarmålningarna på pannåerna föreställer Kristus som Salvator Mundi osv... målade av Abraham Myra från Åbo år 1672.

Vem var då denne Abraham Myra?
Vid sökning på nätet finns han tyvärr inte avbildad men om honom  kan man läsa: En finländsk konstnär, född Abraham Eerikinpoika Myra år 1639 och död år 1684. Hade studerat måleri under Jochim Neiman i Åbo. Målat altartavlan för Houtskärs kyrka. Utfört målningar med bibliska motiv för Korpo kyrka. Målat det stora familjeporträttet av kyrkoherde Brynius Kiellins stora familj med 12 barn i Sunds kyrka samt utfört målningar i samma kyrka som nu hänger vid den gamla orgelläktaren. Han hade dessutom utfört reparationsarbeten av målningar i Åbo domkyrka. Vidare finns uppgifter om honom att han förlorade all sin egendom i en brand år 1678. Det kan ha funnits flera verk av honom som förkommit i den stora brand som härjade i Åbo 1827. Abraham Myra hade en son Lars Myra, även han konstnär som utfört kyrkoarbeten i Finland.

Vid sökningen på Salvator Mundi öppnar sig för mej en helt fantastisk värld. Jag har inte fått sova en hel natt efter denna sundsresa. Jag har hittat en skatt som en hel värld hållit andan inför i nutid ända fram till år 2011. Då konstaterades att orginalet, denna tavla är fallen ur världens största konstnär alla kategorier, Leonardo da Vinci, några år in på 1500-talet. Den beställdes först av Luois den XII av Frankrike, innehades sedan av Charles I av England och har därefter innehafts av ett otal ägare och slussades i sen tid in i det okända. Återfanns och restaurerades.

Tavlan har kopierats av ett 20-tal kända målare och finns som synes även av vår vän, den finländska konstnären Abraham Myra och hänger i Sunds kyrka på Åland.

Förstås finns här inbakat den helt osannolika historien om hur en sådan tavla kunde säljas i London på en Sothebyauktion för 45 pund år 1958 och för några år sedan gå under klubban för 127, 5 miljoner dollar till en rysk samlare vid namn Dmitri Rybovlev.

Så sent som år 2011 blir tavlan officiellt godkänd som varande ur Leonardo da Vincis hand.

Nedan följer ett antal kopior sprungna ur stora mästares händer.
Vad betyder då namnet Salvator Mundi? Ja, det är i översättning, Jesus Kristus världens frälsare.
Han visar med korsslaget pek- och långfinger den kristna välsignelsens tecken. Han håller hela världen i sin vänstra hand i form av en kristallkula.

Målningen är en typisk Leonardo, mycket lik den mytiska Mona Lisa. Vissa har till och med sett likheter med figuren i Veronicas svetteduk, den duk som hittades i sen tid, och där man kan skönja Kristus i helfigur. Är det Leonardos verk kan man fråga sig även det?

Besöket i Sunds kyrka en julidag år 2016 blev för mej mycket innehållsrikt. Tack!

Då jag sökt vidare på uppgifter angående orginaltalvlan målad av Leonardo da Vinci hittade jag en intressant artikel skriven av Jay Voss och jag vill här återge denna i fri översättning av
Elisabeth Björk från Godby.

Under min julledighet hade jag det lyckliga tillfället att se tavlan av Salvator Mundi, S.M. som precis tidigare hade blivit tillskriven Leonardo da Vinci. DaV. Möjligheten att en glömd tavla av DaV. kunde upptäckas i början av 2000-talet har lämnat mycket åt den internationella pressen och fått de att häpna dvs. tidningarna The Telegraph, Daily Mail och LA Times och så med rätta! Tavlan visar en absolut, perfekt och glädjefull bild, dess symbolik är övertygande och tekniken är i världsklass. I den här tavlan tittar inte bara Kristus på oss från en trist svart-brun omgivning, utan han blickar även emot oss genom lager av "sfumatop" (en slags rökdimma), som mot evigheten. Och då uppkommer frågor. Moderna åskådare som inte är familjära med Kristus-ikoner kommer naturligtvis att ifrågasätta den signifikanta kristallkulan i Kristus vänstra hand. På samma gång, när jag latade mig en eftermiddag, grubblade jag över vem Kristus hade för avsikt att frälsa? Världen? Åskådaren? En av DaV beskyddare? Vem kunde ha varit DaV beskyddare när tavlan målades? Var det Charles I? Att mörka alla dessa mindre viktiga fakta gör att konstnären faktiskt hade en komplicerad relation med religiösa samfund och det blev ett vackert porträtt av Kristus.

Salvator Mundi tavlan såldes 1958 för GBP 45. Vid den tiden hade ett övermålat lager, nertill på tavlan, fördunklat mästerverket. Tidigare arbetande intendenter avslöjade att den fundamentala bilden kunde bara ha målats av någon som målar på ett liknande sätt som DaV. Notera att konservatorer skrapade bort lager och blev förvånade över att se ett perfekt ljus och skugga i Kristus högra hand. Vilken konsthistoriker som helst berättar att väldigt få konstnärer under renässansen har haft förmågan att måla en sådan tavla. Tilläggas kan att några människor har, lyft fram ett par faktorer som bekräftar målningens nya attribut. Det finns två målningar i den engelska drottningesns kollektion som innehåller detaljer väldigt lika dom som man fann i tavlan av SM. Det finns en 1700-tals etsning av Salvator Mundi av Wencesless Hollar som innehåller inskriptionen " gjord efter Leonardos målning"                                                Salvator Mundi, Wenceslaus Hollar

På själva målningen har man på ett fint sätt utformat Kristus ögon, vilket är förvånande. På intet sätt finns de framställda att se på Kristus huvud som något amatörmässigt försök (fast de faktiskt är). Hellre framställs Kristus ögon som att de sjunker in i huvudet, nästan som om en verklig person satt inuti ramen. Som LA Times har påpekat när de ha tittat på tavlan, på den svarta och grumliga bilden av Kristus ansikte, den högra handens välsignelse, den vänstra handen som håller en transparant kula och också ögon som tittar på oss på ett dimmigt sätt, vilket liknades vid kristalliserade portaler in i en själ, det är nästan som om målningen erbjuder en utmaning. Så är det verkligen. För den återstående biten a misstroende, kan man inte, utan hjälp, tänka på att om detta exceptionella arbete inte är en DaV, kan attributen av den samma upphovsmannen, bra återge normen för västlig konst.

När jag betraktar målningen  noterar jag ett par saker som ytterligare bekräftar dess ursprung. den gyllene kanten på Kristus skrud visar ett detaljerat mönster av en skärningspunkt och vi vet att DaV hade ett stort intresse för typografisk anatomi.

Den andra saken som jag noterade när jag tittade på målningen var att Kristus hand som han lyfte och den brun-svarta bakgrunden är otroligt lik DaV stora verk "John the Baptist.

Det historiska registret hänför sig till det faktum att DaV upptäcks först av Verrocchio för sin förmåga att måla landskap, långt före konstnären visade exceptionella mänskliga drag i sina målningar. I "Virgin of Rocks, Mona Lisa eller The Virgin and child with St Anne).I DaV porträttt av " John the Baptist och Salvator Mundi finns i någon form " av evigheten". Det låter oss människor, som ej är så utbildade att glömma dem.

Leonardo da Vinci, John the Baptist.


Svettats i Godby den 6 juli år 2016


Johan Granlund

Den 16 oktober år 2017 läser vi i Aftonbladet denna notis.

Nu kan Jesus bli din - om du har råd.
Nämligen denna tavla Salvator Mundi av Leonardo da Vinci finns nu till salu på Christies i
New Yourk för 800 miljoner kronor.

Där säges också att tavlan är den manliga motsvarigheten till Mona Lisa

Den 16 november år 2017 läser vi följande i Aftonbladet;

Den sista privatägda målningen av renässanskonstnären Leonardo da Vinci har sålts för rekordpriset 450,3 miljoner dollar.
Den hett emotsedda försäljningen av konstverket som ibland kallas för en manlig Mona Lisa gjordes på auktionshuset Christie´s i New York.
Målningen som är ett porträtt av Jesus i renässansdräkt skapades enligt experter antagligen under 1500-talet.
Den 66 cm höga tavlan är ett av få som i dag finns kvar av konstnären.

-----------------------

Den nya köparens namn är Alex Rotter
Förre ägaren Dmitri Lybovlev

Den första kopia som gjordes av verket var av Adrea Previtali år 1519
så verket måste ha målats några år före det.

Klubbat i Godby den 17.11 2017

Johan G. Granlund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar