torsdag 11 december 2014

Åländska böcker till saluJag säljer nu ut av mina under åren samlade dubletter av antikvariska åländska böcker.
De flesta böcker säljs i antikvariskt skick dvs. de är lästa och använda.
Vissa är helt olästa således nya.
Till priset tillkommer portokostnader.
Kontakta Johan Granlund, Godbyvägen 1290, 22410 Godby
Tel. 040 5845887

I Ålands övärld, 15 €, bildbok från åländska skärgården, Kaj Dahl
Vinden drar, Harald Lindfors 12 €
Hästöborna, Anton och Rudolf Rosenberg, 12 €
I Gestapos våld, Sven Bris 12 €
Och till sist sprack himlarna alla 10 €, Runar Salminen
Under segel, Charlie Holmqvist 12 €
Vinden bär hem, Signelia Häggblom 15 e
När bergen blommar 10 €, Signelia Häggblom


                                       

Aftonpannan, Axel Danielsson 10 €

I Sund såldes på bokmässan 2016.               
 Ulla-Lena Lundberg, Stora världen,  10 €              Leo, 10 € st.
Sand, 10 €                  Ingens Anna 10 €
Ulla-Lena Lundberg
                 Anni Blomqvist, Åländsk folklivsskildrare Inger Örtenblad 8 €
Anna Beata såld.

 I kamp med havet, Anni Blomqvist 10 €           
Anna Beata kohtaa rakkauden, ja Sarri tuulten sylissä, 8 €.
Anni Blomqvist
                   
      Som tusen liljor, Sko sko hästen, 10 €.
Valdemar Nyman
Som tusen liljor, klotband, 20 € st.
Valdemar Nyman
Postvägsbyarna, Finströms sockenkrönika III 10 € st samt Vassrike 15 €.
Valdemar Nyman
Från Tuna till Ljugarn 10 €, Finströms sockenkrönika II Kyrkogränden 10 €
Valdemar Nyman
Spår på jorden 12 €        Vid havet 10 €
Sally Salminen
Jerusalem 10 €              På färder i Israel 10 €
Sally Salminen
På lös sand  10 €, halvfransk 15 €,         Barndomens land 15 €
Sally Salminen
Nya Land, Prins Efflam
Sally Salminen
 På lös sand, halvfransk 20 €
Sally Salminen
Min amerikanska saga såld.
 


 
Den långa våren 10 €
Sally Salminen
 Katriina, suomenkielinen versio, 15 €
Sally Salminen


                                                         
                                                           
Töftölandet, oläst, 10 € 
Väljer du stormen, 6 €
Aili Nordgren
          Han vaktade en å, Åttonde dag, Jag kan inte säga så mycket alla 8 € st.
På fri fot 6 €
Ralf Nordgren   
Snäckhuset 6 €
Edith Unnnerstad 
Frigjord 10 €            Eko från när och fjärran 8 €
Fredrika Lindström
                           


                                 
Postfärderna över Ålands hav 8 €
Broge Wilén


 


                           
Bro Anna 8 €          Äventyret i Bomarsund 8 €
Tuulikki Metsola                                         
Syrenbacken Åländska essäer 8
Gustav Widèn                           
Minnet av Alexandria 8 €,  
Johannes Salminen


                       


                                                       
Strandhugg 10 €
Georg Kåhre                                           
Svensböledagboken, Sunds näringsnämnd 15 €                                                         
Ett rikt liv 10 €
Runar Backman                                           
Stränders blommor 6 €
Helle Hellberg                               
Drakens döttrar, Marmorborgen 10 € st.
Sigvard Nordberg
Olov och Britt Isaksson, Tillsammans med Åland, 8 €
Ingunn Grönstrand, Alla sorters väder 10 €
     
                                                                                                    


                                               
Mellangårdsfolket 10 €
Erik Sundblom
Torparpojken från Sommarö,  12 €
Erik Sundblom                                 
Fregatten Orrdal 10 €     Strandhugg till döds 8 €
T. Udde                                             
Okänt hav 10 €
Christoffer H. Eriksson

Havet är mitt hem, Elis Karlsson 12 €                                                                 
Erika 10 €
Agnes Rask
Skymningen faller blå, Höstvår, Lev väl flickebarn, I tidens dolda rymlighet 8 € st.
Gunvor Javén
                                         


                                       
Finlandssvenska musikfester 8 €, oläst
Otto Andersson


                                   
Bergtagen 10 €,        Liby hemman, 5 €, olästa
Paul Mörn                                                              

                                                                                     
           
Sanct Olof, julböcker, 1949-59 10 € st.
1960-69 8 € st,
1970-79 6 € st,
därefter 5 € st.
1950 såld.


                                                                                          
Det Åland du aldrig mött 10 €


                     


                                 
Liby hemman i Saltvik, en gårdskrönika 5 €
Paul Mörn
Blå är vinden, dikter och noveller 10 €
Signe Mörn                           
I tidens dolda rymlighet 8 € , Lev väl flickebarn 8 €
Gunvor Javén
                                       


                               
Carl Björkman, Ålands första lantråd   8 €
Martin Isaksson                                       
Havsörnens ekologi på Åland, 10 €
Håkan Kulves               
 Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag, Åland inför framtiden, 8 €
Mats Dreijer                                     
Åland demilitariserat örike, Ålands Fredsförening 5 €
Så tillkom Ålands självstyrelse och så försvaras den. Glimtar ur självstyrelsens historia. 5 €, häfte
Thorvald Eriksson                 
Skattedistrikt och förvaltningsområden, 10 €
Erik Bertell,                                                             
Åland, bildverk 8 €                           
Den historiska bakgrnden till Ålands självstyrelse 5 €, häfte
Matts Dreijer                         
Skonertskeppet Sigyn, Finlands enda museifartyg, faksimilutgåva, 5 €


 


             
 Finländska seglare 2, Fred, Olivebank, Lars Grönstrand, SvenAndersson 5 €. faksimil.
                                                 
Katrina, halvfransk, 25 €, Sally Salminen                                       
Den långa våren, halvfransk, 20 €, Sally Salminen       
 Eckerö Kyrkoby, från Gustav Vasas tid till våra dagar, 15 €, oläst, Erik Sundberg             
Eckerö Överby, från Gustav Vasas tid till våra dagar 15 €, oläst, Erik Sundberg                                           
Storby -en annorlunda by, 15 €, oläst, Erik Sundberg


                                                 
                                                           
Matts Dreijer 80 år, 5 €, oläst                                                 
Thul i Thule 5 €, oläst, Valdemar Nyman                   
 Två dagar i Mariehamn, bildverk 10 €,
Stefan Lindfors och Marco Melander                               
Ålandsbanken 1919-1989, jubileumsskrift 10 €, ERik Tudeer


Inventerat  i Godby den 14 maj år 2017


Johan Granlund
Tel. 040 5845887
j.granlund( snabel a ) aland.net

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar