torsdag 12 september 2013

Vägstenen i Pålsböle

Detta föreställer med allra största sannolikhet en gammal vägunderhållssten som jag av en tillfällighet stötte på för över 10 år sedan i den branta backen i Pålsböle. Jag körde då skolbarn ett år för Fjalar Eklund och i en paus behövde jag gå lite "avsides" så jag körde in på en avtagsväg i backen.Till höger ser vi platsen för vägstenen i den branta backen. Längre bort ser vi "Carl Hinderssons" gård som innehas i dag av en medlem  ur familjen Grussner nämligen Uffes dotter Isabella och hennes man Dan Sarling.
Här ser man tydligt hur den gamla vägsträckningen låg och vi ser stenen ganska bra även på håll till vänster om släpvagnen.


För någon tid sedan fick jag i "huvvä" att åter besöka platsen och fann till min glädje att stenen stod kvar.
Jag mindes att på stenen fanns några tecken och jo det stämde. Jag började då skrapa lite i skårorna med ett mynt jag hade i fickan men resultatet blev inte bra. Så kom jag på en bra metod som bomärksforskaren Göran Dahl lärde mig. Tag ett vitt papper och lägg det på föremålet med gropar. Med en penna skall du så rita i tecknen så får du fram det du behöver mycket tydligt sade han. Och jo, det lyckades!


Mycket bra blev resultatet. Här framträder ett bomärke och initialerna E S. Nå vad föreställer dethär då?
Nu till bokhyllan med de tusen ålandsböckerna. Jag hittar Göran Dahls bok, Bomärken på Åland, och i den hittar jag Nedre Finströms gårds bomärke som är detsamma som Övre Finströms gårds dvs. kyrkans för gården hade delats i tiden. Under bokstäverna E och S. Vad står då dom för?
 Igen till bokhyllan och vad är väl bättre än Valdemar Nymans Finströmskrönika. Där läser jag om gården Carl Hinderssons bl.a. att, "på min tid" alltså Nymans första år i Finströms församling, fanns en änkefru vid namn Edla Samuelsson. Kan det vara så att denna bokstäverna på vägstenen åsyftar Edla och att hon hade skyldigheten att underhålla vägen vid tillfället eller behöver vi gå längre tillbaka i tiden? Vi vet att i äldre tid ålades bönderna att underhålla vissa vägavsnitt och dessa avsnitt utmärktes med vägstenar. Denna skyldighet är urgammal och stadgades tidigt i den svenska historien.

Jag anser att denna sten bör fornminnesskyddas och utmärkas med en informationsskylt så att nutidens människor inte rubbar den och att man för framtiden ger information om gamla tiders levnadsvillkor.

Vad jag minns så har jag aldrig sett en liknande sten förut på Åland.


I Godby en vacker och varm "Brittsommardag" 12.9 år 2013
Vägunderhållssten invid Branders i Finby.

I samband med identifiering av Anselm Sjöblad fotografier från 1900-talets första del fann jag denna bild med damer som står invid en vägsten i Finby. Dottern i huset, Kerstin Karlsson i Mariehamn kunde bekräfta att stenen fanns där i hennes barndom och på den står: Träsk 1873. Hon berättade att enligt den gamla vägunderhållsförordningen hade gården Träsk i Vivasteby skyldigheten att underhålla vägen ända fram till deras gård.
Personligen har jag inget minne av denna sten trots att vi som grannpojkar lekte vid dessa vägkrökar under 1950-talet. Frågan är, vart tog stenen sedan vägen?

I Godby den 5 februari år 2016

Johan Granlund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar