tisdag 11 februari 2014

Gregel Ram vikingahövdingen, finns hans grav på Åland?Strax före ankomsten till Lemströms kanal, från Mariehamnshållet,  möter oss denna vägskylt.
Jag finner den några hundra meter före Lemström kanal. In på en väg som heter Treuddsvägen. 
Ett hundratal meter och så ligger den där ifred TREUDDEN,  och samsas med några stora granar.
Ingen skylt, inget minnesmärke.

Nå vad är dethär för treudd?

I en gammal artikel i Hufvudstadsbladet av den 10. 4. 1894 läser jag följande:
Påsklördag var Finska Fornminnesföreningens stipendiat på Åland, folkskolläraren F. Kylén utrest på en forskningsresa till Önningeby. Han hade av doktor Bomansson erhållit kännedom om att uti Önningeby skulle finnas vikingahövdingen GREGEL RAMs grav, hvilken graf dr. Bomansson likväl ej varit i tillfälle att besöka. 
Herr Kyle´n hade en gång tidigare varit utrest till ort och ställe utan att finna platsen. Nu hade han emellertid lyckats få en vägvisare uti f.d stadsfiskalen Tennberg som i sin ungdom tillsammans med vorden kyrkoherden i Lemland prosten Eriksson besökt platsen för minnesmärket. Stället påträffades också mycket riktigt och utgjorde minnesmärket af en stensättning i form af en människofigur med utbredda armar. Figurens längd från huvud till fötter utgjordes af 7 meter. Armarnas längd utgjordes af 5 meter. Herr Kylén kommer naturligtvis att till Fornminnesföreningen inberätta om fyndet. 
Här bland granarna i Önningeby ligger den, graven, treudden, graven efter vikingahövdingen Greger Ram. Oansenlig, mörbultad, någon sten är borttagen men annars ganska oskadd.Man kan skönja stenformationerna under mossan. En dagens fotograf kan inte riktigt återgälda formationen.

I fornminnesinventering för Jomala som utgetts av Ålands Landskapsregering läser vi följande om treudden: Treudden finns omnämnd redan år 1671 i de rannsakningar efter antikviteter som då hölls i Jomala socken. 
Till syns såsom en jättegraf ligger på nääset utlagd medh steenar wedh pass 12 alnar, och snart så breedh.
Treudden kallas "Jättens graf" därför att de utlagda stenarna i folktraditionen har tolkats som en utsträckt människofigur. Stenarna sägs var lagda över Vikingahövdingen Greger Ram.
Här ser vi en skiss i fornminnesinventering över Jomala, hur den s.k. treudden ser ut. Jag kunde konstatera att den översta stenen är borttagen. Ett exempel på åverkan.


Den åländske statsarkivareien K.A. Bomansson utgav en skrift:
Bidrag till Finlands historia.
Finska Presterskapets berättelser om Monumenter och Antiqviteter i Finland, 1667 - 1674.

Nu skulle även de åländska prästerna sända in sina rapporter om vad de hade sett och hört i sin församling. Således inkommer från Jomala församling följande om Önningeby bl.a:


"Till syn såsom en Jättegraf ligger på nääset uthlagd medh steenar wedhpass 12 alnar och snart så bredh".

Jag vill avsluta med att läsa ett stycke ur Hanna Rönnbergs bok Brovaktens historier från 1904.

-Dalen slutar i en låg strandäng ner mot Önningebyviken, hvars östra höga strand bär namnet Näthäll. Där hade vikingarna sina drakar förtöjda och där skötte deras husfolk om fisket och hängde upp näten såsom deras efterkommande ännu i dag göra på dessa röda granithällar. Stranden är allmänning, en anlitad lastningsplats, och allt tyder på att Näthäll ända sedan hedenhös begagnats till fiske och båtplats.

I en bok, Vikingarnas stridskonst, författad av Lars Magnus Enoksson beskrivs hur vikingarna skodde sina vikingaskepp med fastsmidade järnramar i bogen, därav ordet ram och verbet ramma. Greger var troligtvis hövdingen som innehade ett skepp med sådan mundering. Boken finns att låna från Saltviks bibliotek.  

Gregel Rams grav skulle då vara det enda hittills varande beviset för vikingatida krigare på Åland. Folktraditionen hade bevarat denna uppgift i århundraden som sedan har fallit i glömska.


Forskat den 11 februari år 2014

1 kommentar:

  1. Mycket intressant, i dagens (24.02.14) Ålandstidning reportage om föreläsning om skeppssättningar men inte ett ord om att det var gamla gravar så jag googlade och fann detta, tack.


    SvaraRadera