fredag 27 december 2013

Familjebibeln från Amerika
Delvik är en underbart vacker plats i Sunds kommun.

 Alldeles nära bryggan bodde på 1950-talet en man som vi kallade för Andersson, jag minns inte förnamnet för vi sade bara Andersson.
Andersson var en gentleman som ofta gick förbi vår gård Norrgårds i Finby då han hade ärenden till posten, andelshandeln eller då han tog Sudhoffs bussen in till staden Mariehamn.

En dag stannade han vid vår gård och frågade min mor Ilmi om hon var intresserad av en stor bibel för han visste att hon var lite religiös, på den frikyrkliga kanten, och om hon var intresserad av en s.k Amerikabibel. Jovisst var hon det och då hon frågade om priset sade han "så mycket att det räcker till en Jalloviina".

Mor betalade 5 mark för bibeln. Hon lindade den och " lade den i en krubba", d.v.s. i en skrubb i hemmet.
Där fick den ligga ända fram tills jag tog hand om bohaget efter min fars död 2001.

Nu ståtar denna fantastiska bok som jag tror väger 10 kg på det av mig själv tillverkade "radiobordet" från Finby folkskolas slöjdsal.
Bibeln är rikt illustrerad och i början finns en sida för: Skänkt till och Af.

Det var på den tiden väldigt vanligt att återvändande Amerikafarare hade med sig en 
sådan här bibel till hembygden.
Härmed intygas att: Johan Granlund från Finström och Marina Sapronova från Sankt Petersburg
Blev förenade uti Det Heliga Äktenskapet i: Enlighet med Guds Ords föreskrift och staten
Rysslands lagar uti: Staden Puskin den 17 mars år 2013
Vittnen: Anatolij och Ludmila PoveliyVar familjen stor blev det ju förstås många äktenskap,samt många födelseuppgifter.
Ibland hände förstås detta, det är naturligt.
En del av illustrationerna är i färg.
Nere till vänster överstepräst i linnedräkt, överst i ära och härlighet.
Röda sidan till höger föreställer silvermanuskriptet.Här ser vi Tabernaklet i vildmarken och Kopparhavet.Bibeln är späckad med alla slags information om olika länders historia, natur och kultur och om man pluggat allt som där finns att läsa tog man nog denna tids "studentskrivning" med en klackspark.
Här ser vi bl.a. en assyrisk krigares mundering.Vi får läsa om Egyptens pyramider och mumier och huru man gick tillväga för allt detta.Det Heliga Landet Palestina år 1889.


I Finby folkskola hade vi på 1950-talet ca. 2 timmar i veckan religion. Vi fick då förutom att vi pluggat psalmverser utantill  lära oss allt om Israels historia. När jag tänker på det i dag så minns jag dessa timmar som väldigt intressanta. Dessa berättelser har fastnat i mitt minne och dyker upp lite nu och då.Här ser vi hur Josef säljs av sina bröder till karavanfolket. Josef blir sedermera andre man i det Egyptiska riket och tar en ljuvlig hämnd på sina bröder. Han står fadder för det ännu i dag sanna talesättet om 7 goda och 7 dåliga år i ekonomierna.Tillsammans med Josef står Moses som den stora hjälten i de Israeliska "sagorna". Även han blir en typ andre man i riket och kommer att få föra det då förslavade judafolket tillbaka till Kaanans Abrahams land. Detta inte utan vedermödor som den bibliska historien vittnar om.I den Israeliska historien finns det några hjältar som bra skulle matcha in i de olika "hulkserierna" typ Terminator, det är David och Simson. Här ser vi den unge fåraherden David hugga huvudet av den enorma filistéiska jätten Goliat.


Predikat i Godby den 28 december år 2013

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar