måndag 13 augusti 2018

Krigargravarna på Fjällskär

En afton i slutet av juli gjorde jag och manliga medlemmar ur min familj ett besök på ön Fjärdskär i Lumparn. Ön kallas i folkmun Fjällskär som troligtvis är det rätta emedan det kommer av forna tiders "utfjäll" som på gamla skattläggningskartor betecknade en betesindelning för gräs och lövtäkt.
Vi kombinerade en trevlig samvaro med att bese de krigargravar som finns på ön och vi behövde inte gå länge innan vi fann dem, endast några steg in på öns södra sida.

Cameron Wrottesleys grav

The Hon. Cameron Wrottesley Lieutenant Royal Engineers Born 19 th December 1834
Killed in Action 15 August 1854

Thomas Barber och Georg Privetts grav

Georg Privett Captain of the Main Top HMS Penelope Born October 1826

Thomas Barber Ordinary seaman HMS Penelope Born August 1830

Both Killed by a round shot from Fort Bomarsund 10 August 1854

Barber och Privett skulle dö i den skärmytsling som uppstod då HMS Penelope gjorde ett försök morgonen den 10 augusti år 1854 att ånga upp igenom Prästö sundet för att kontrollera fästningens eldkraft från den norra sidan, emot Vargatafjärden, då annars hela flottan låg i Lumparn i söder. De stöter då på en stor sten i ett grunt område, ej utmärkt på kartor, söder om Prästö och blir då så kraftigt beskjutna ifrån huvudfästet så att hela fartyget höll på att gå i sank.
Engelsk karta över södra Prästövattnen.
Vi kan här se Penelope R alltså beteckning för rock, grundstötningsgrynnan. Siffrorna betecknar
engelska fathoms som är ca 1,9 meter. Vi ser att farleden kan ha ett djup om ca 30 meter medan strax intill plötsligt finns ett djup om 2 fathoms allså 4 meter.

Cameron Wrottesley skulle dö av en kanonkula den 15 augusti då han var utom fartyget. Troligen då en grupp engelska "engineers" bistod Harry Jones vid anfallet emot Notvikstornet och huvudfästningen. Notvikstornet kapitulerade ju den 15: augusti.

I Martin Isakssons bok "Kring Bomarsund" skriver han om Wrottesleys död: Vid Sulivans visit på batteriet hade redan den unge ingenjören Wrottesley stupat och blivit förd till det ensliga Fjärdskär på Lumparen, där han fick sin krigargrav. Liksom Sulivan hade han på en fridag sökt sig till eldlinjen för att få smak på det verkliga kriget. Hans vardagliga kommenderingar gällde ingenjörsuppdrag i mera skyddad terräng.
Den som tog hand om den dödligt sårade engelsmannen var tolken Theorell:
" Klockan 11 stackars Wrottesley dödligt sårad - förde honom ombord Belle Isle under full sans och stora plågor"


:


Fjärdskär i norra Lumparn.
Då man slår in Fjärdskär för Åland hittar man 16 öar med det namnet.
Namnet borde ändras på kartorna till Fjällskär som det hette förr och ännu i dag bland befolkningen i Sund.

Ur de loggbokssidor jag fått ifrån HMS Penelope, för dagarna mellan 10-12: augusti, framgår att de omkomna var Georg Privett och Thomas Barber.
HMS Penelopes loggboksida för den 10 augusti

- PM 2.00 A round shot killed Georg Privett Capten in Main Top, passed throught ships side and Killed a French seaman in boat alongside.
( skall samma kula först dödat Privett sedan gått igenom fartyget och dödat den franska sjömannen på andra sidan?)

2.05 Killed by a round shot Thomas Barber...

Den fortsatta texten förklarar att även två andra blev skadade Robinson och en Highsly? som hörde till två andra fartyg " Termagant" och " Belleisle". Dessa två fartyg var med och bistod Penelope efter grundstötningen.

Ur Penelopes loggbok för den 11 augusti finner vi uppgiften om Barber och Privetts begravning på Fjällskär.
Den skedde mellan klockan 21.00 och 22,15 den 11 augusti år 1854.
Texten lyder: PM 9.00 Send funeral partes to enter the bodies of Georg Privett and Thomas Barber deceaded.
PM 22.15 Boats returned from funeral


Nu till en sak som förbryllar.

Krigargravarna på Fjällskär
Fotograf Sverre Scott

Detta fotografi är taget av Bomarsundsforskaren Sverre Scott på 1960-talet. Det visar gravkorsen som de såg ut före de byttes ut av Ålands museibyrå år 1986. Då skall enligt uppgift deltagit den dåvarande åländska sjöbevakningschefen Kyösti Kärkkäinen samt den engelska marinforskaren och författaren Basil Greenhill. Vid det tillfället uppsattes nya kors med rättade namnuppgifter.
Av en tillfällighet träffade jag i augusti detta år Bengt-Olof Lindgren från Lumparland på Föglöfärjan och han berättade att han vid det tillfället arbetade på sjöbevakningen och förde sällskapet ut till ön.Graven på 1980-talet

År 2009 utbyttes korsen ännu en gång på uppmaning av brittiska ambassaden i Helsingfors.

På det svartvita fotografiet är båda korsen på samma grav medan gravarna egentligen är ett 15-tal meter ifrån varandra. Hur kan detta komma sig?

I det följande skall jag berätta om det flottbesök Fjällskär fick år 1930 då gravarna restaurerades och nya kors uppsattes av den engelska jagaren Vespers manskap. Man har här lyckats stava den stackars lordens namn fel, här står det Wrottesby.

Artikel i tidningen Åland av den 18 juni år 1930

Ett par artiklar i tidningen Åland berättar om det flottbesök engelska officerare gjorde i juni år 1930.
Den första är införd onsdagen den 18 juni med rubriken En erinran om 1854. Det engelska krigsfartyget "Vespers" besök på Lumparfjärden.

Här berättas att ett betydligt fredligare besök är för 75 år sedan. Man kom nu i arla morgonstund in i Lumparfjärden för att uppsöka och eventuellt reparera de engelska krigargravarna man visste fanns på ön Fjällskär. Man hade i god tid hos den finländska marinen ansökt om tillstånd att göra detta och det hade beviljats med välvilja.
Ankaret gick så i botten mellan Mickelsö och Bomarsund och Finbybonden Karl Johansson hade kontaktats som vägvisare och lokal guide.

Bonden Karl Johansson tillsammans med sin familj på Sågars i Finby cirka 1925
Fotograf Anselm Sjöblad


 Folk i trakten hade god kunskap om var både engelska och franska krigare fanns begravda i trakten men att det skulle finnas engelska gravar på Fjällskär var för dem en nyhet, men den engelska marinen visste bättre. Ja, man visste även att det skulle finnas franska gravar med kallmurade små kapell runtom gravarna på ön.

Väl framkomna till ön restaurerades gravarna, man bortskrapade mossa och tillverkade nya kors som restes invid graven. Dagen efter avgick så jagaren och att ortsbefolkningen slängt röda och vita rosor på fartyget vid dess avfärd.

Artikel i tidningen Åland av den 21 juni

Nu införs en andra artikel om flottbesöket och denna i form av en delvis rättelse och komplettering.
Uppgiftslämnare har meddelat att det egentligen var Felix Karlsson i Bomarsund som fått uppdraget av landshövdingen att på förhand besöka ön och orientera sig om de engelska krigargravarna. Kronofogden Hjalmar Ungert bistod här landshövdingen med att ordna så att med en barkass från jagaren er hämta Felix Karlsson och bonden Karl Johansson vid Bomarsunds brygga för färden till Fjällskär. Med följde fartygets kapten Loveband och kapten Rosenberg från Finska marinen.
Väl framme visade Felix gravarna vilket stämde väl överens med det engelska befälets anteckningar:
En grav med plats för 3 döda och invid denna en annan grav. Nu beslöt befälhavaren att gravarna skulle restaureras, mossa avskrapas och nya kors uppresas och han gav order om detta till sin besättning. Därefter återvände man till fartyget där man intog lunch. Efter gjordes en rundtur tillsammans med ålänningarna och man besåg fästningsruinerna samt de båda tornen Notviks och Brännklintstornet. Sedan for man via slottet och Sunds kyrka runt Kyrksundet. Gästerna var märkbart påverkade av traktens skönhet. Efteråt intogs middag ombord på jagaren och hit var även postförare Paul Mattsson från Vårdö inbjuden. Middagen avnjöts i fartygets "gunrum". Dagen efter reste man åter ut till ön och ställde upp de kors som besättningen tillverkat. Här gjordes honnör för de stupade och två kransar nedlades. I det följande gjorde delar av besättningen en avstickare till Lumpo udde där det enligt uppgifter skulle finnas engelska krigargravar med dessa kunde inte påträffas.
Efter återkomsten inviterades åter ålänningarna till fartyget till frukost och här meddelade man om sin avresa som skulle ske klockan 5 på kvällen. Nu fick manskapet en kort permission för att besöka fästningsruinerna och tornen. Nu bjöd Felix Karlsson dem på förfriskningar i sin gästgivargård.
Vid 16-tiden var så allt klart för avfärd och exakt klockan 17.00 trädde befälhavaren tillsammans med sina officerare ut på kommandobryggan och ankaret gick upp. Avskedssignalen ljöd och lotsstugan hissade flaggan. Folk kastade vita och röda rosor upp emot fartyget.
Hela Vespers manskap hade med en mun omtalat det trevliga emottagande de fått och var synnerligen belåtna över besöket. Under hela vistelsen hade Felix Karlsson fungerat som tolk men vid en av snapsvisorna sjöng alla med på felfri svenska: Min skål, din skål och alla vackra flickors skål!

I årsboken Åländsk Odling har Johan Kull en artikel om detta flottbesök som nästan är en ordagrann avskrift av tidningsartiklarna. Däremot kommer han med intressanta uppgifter om jagaren Vesper.

Jagaren Vesper
Foto från Åländsk odling år 2003

I Johan Kulls artikel i Å.O. framgår att jagaren ingick i en division om 8 stycken. Alla hade namn med begynnelsebokstaven V. På fotot står D 55, vilket är Destroyer 55, jagarens nummer. Vesper sjösattes år 1917. Deplacement 1090 ton, längd, bredd och djupgående i meter. 95 + 99, 0 + 3,3. Fart 34 knop. Bestyckning 4 stycken 10 cm. kanoner, 1 st. 40 mm luftvärnskanon, 4 st. kulsprutor och 6 st. torpedtuber.
Källa: Marinkalendeer 1943. Vesper skrotades år 1947. Ålands museum.


Vem var då denne Cameron Wrottesley?
På nätet finner man denna notis.
Cameron Wrottesley was born 19.12. 1834. He was son of John Wrottesley, 2 nd Baron Wrottesley and Sophia Elizabeth Giffard. He was Lieutenant Royal Engineers. On 15 August killed in action of Bomarsund.


John Wrottesley, Camerons far
John var astronom och har fått namnge en krater på månen, Wrottesley Crater.

Här finns som en av John Wrottesleys söner Cameron Wrottesley, fell in action.
Capture of two towers of Bomarsund
No: 343 Bulldog off Bomarsund August 16, 1854


Punkt 3.
Our loss has been triffling, one men killed and one wounded, but i have to lament the death of the Honourable Lieutenant Cameron Wrottesley, who was mortally wounded by a cannonball, and died twenty minutes after he had been sent to the Belleisle

Napiers brev från Bulldog den 16 augusti 1854
Signed
Här framgår att Wrottesley dog 20 minuter efter att han blivit förd till Belleisle.
Detta troligtvis det fartyg han tjänstgjorde på

I det följande skall vi se en märklig händelse utspelas.

Punkt 11.
I am sorry to add that Lieutenant Cowell, Royal Engineers, Aide-de-Camp to Brigadier - Geneal Jones, was unfortunately wounded in the leg by the accidental discharge of his pistol, he is now on board the Belleisle doing well but the loss of his service in much to be regretted.

Alltså båda Royal Engineers, Wrottesley och denne Cowell är utom fartyget när detta händer. Wrottesley får en kanonkula genom sig och Cowell skadas av sin egen pistol.

En annan sak som förbryllar är att i artikeln från år 1930 framgår att i den ena graven skulle ligga tre döda och en annan vid sidan av. Kan den tredje vara denne Cowell som avled efter ett självförvållat vådaskott i benet samma dag som Wrottesley dog? I en artikel skriven på nätet av den Brittiska Ambassaden i Helsingfors avled även en Cowell. Hans grav har inte påträffats enligt ambassaden.


Familjen Wrottesleys vapensköld

Familjen Wrottesley härstammar ifrån trakten Staffordshire i England och leder där sina anor ned till år 1170.
Den första kända anfadern hette Adam de Wrotteslega.

Det är således ingen vanlig bondpojke som ligger begraven på ön Fjällskär i Lumparfjärden.

Fjällskär och vår angöringsplats med utsikt emot Lumparland och Mickelsöbergen.
Jag rekommenderar er att besöka ön! En underbar plats.
Däremot får man ingen information ifrån denna informationstavla, den är helt tom, inte ett vettigt ord!


Grävt i Godby den 13 augusti år 2018


Johan Georg Granlund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar